Yrittäjät: Ilmastopäästöistä maksettava enemmän, työn ja yrittämisen verotusta kevennettävä

Yrittäjien mukaan energiaverotusta pitää kehittää niin, että ilmastopäästöistä maksetaan enemmän ja vastaavasti työn ja yrittämisen verotusta kevennetään.

Valtionvarainministeriö julkisti energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän loppuraportin. Siinä käydään läpi hallitusohjelman energiaverokirjaukset ja niiden toteutusvaihtoehdot sekä esitetään energiaverotukseen muita muutoksia.

– On hyvä, että energiaverotuksen uudistamistarpeita tarkastellaan. Päästöjen voimakkaampi hinnoittelu on keskeinen keino ohjata yhteiskuntaa kohti vähähiilisempää taloutta ja siten hillitä ilmastonmuutosta, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

– Kokonaisveroasteen nostoa ei ole järkevää tilanteessa. Pikemminkin on pidettävä huolta talouden dynamiikasta, julkisen talouden nopeasta sopeuttamisesta menoja karsimalla ja rakenteellisia uudistuksia tekemällä, Kuismanen toteaa.

Fossiilisten lämmityspolttoaineiden veronkorotukset hyvä tapa vähentää päästöjä

Hallitusohjelman mukaan yhteistuotannon verotukea alennetaan ja lämmityspolttoaineiden verotasoa korotetaan niin, että verotuotot kasvavat yhteensä 100 miljoonaa euroa vaalikauden aikana. Energiaverotyöryhmä on pohtinut verotuksen kohdentumisen eri vaihtoehtoja.

– Fossiilisten lämmityspolttoaineiden veronkorotukset on hyvä tapa vähentää päästöjä. Samalla edistetään yrittäjävetoisten hankkeiden kuten puhtaampien teknologioiden ja polttoaineiden käyttöönottoa, ekonomisti Sampo Seppänen Suomen Yrittäjistä toteaa.

– Korotuksissa tulee painottaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotukia. Näin korotukset suuntautuisivat pääosin ulkomaisiin fossiilisiin tuontipolttoaineisiin, kuten kivihiileen ja maakaasuun.

Jätteenpolttoon kiinnitettävä huomiota

Työryhmä kaavailee veronkorotuksia turpeen energian käytölle.

– Kun tavoitellaan hiilineutraalia Suomea, on selvää, että vuonna 2035 tila myös turpeen energiankäytölle jää vähiin. Alan yrittäjien kohdalla on panostettava reiluun siirtymään, Seppänen sanoo.

Seppäsen mukaan hallituksen tavoitteen saavuttaminen – vähintään puolittaa turpeen energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä – ei näytä kuitenkaan edellyttävän työryhmän kaavailemaa veronkorotuksen tasoa.

– Myös jätteenpolttoon pitää kiinnittää huomiota. Sen ilmastopäästöistä ei makseta vielä mitään.

Teollisuuden sähkövero tasa-arvoisemmaksi

Työryhmä käy läpi myös teollisuuden sähköveron muutoksia. Hallitus on päättänyt laskea teollisuuden sähköverotason EU:n minimiin. Samalla luovutaan asteittain energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusjärjestelmästä, joka on syrjinyt pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tukenut fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

–  On hienoa, että pelikenttä teollisuuden sähköveron osalta tasoitetaan, eikä tuki enää tulevaisuudessa syrji pk-teollisuutta. Tämä on Yrittäjien tärkeä tavoite. Teollisuuden sähköveron lasku tukee myös pk-sektorin vientiteollisuuttaa hankalassa suhdannetilanteessa, Kuismanen toteaa.

Lisätietoja:

  • pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen @ yrittajat.fi
  • ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät, p. 050 340 7716, sampo.seppanen @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.