Tunnusluvut

STUL selvittää kyselyin ja tutkimuksin sähköisen talotekniikka-alan liiketaloudellista menestystä.

Kaksi kertaa vuodessa – keväisin ja syksyisin – toteutetaan suhdannekysely, jonka avulla luodataan näkymiä seuraavalle puolivuotiskaudelle.

Kerran vuodessa tilipäätösten valmistuttua analysoidaan kannattavuustutkimuksella tulokset ja tuotetaan kannattavuusraportti.

Kerran vuodessa toteutetaan liikevaihtokysely  ja tuotetaan raportti liikevaihtojen kehityksestä mm. eri urakointialoista, yrityskokojen mukaan ja liikevaihtoluokittain.