Harmaan talouden torjunta

STUL työskentelee aktiivisesti monella eri tavalla harmaan talouden torjumiseksi. Liitto on ollut alusta alkaen mukana rakennusalan toimijoiden raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä helpottavien työkalujen ja menetelmien kehittämisessä ja vuonna 2008 perustetun Vastuu Group Oy:n (ent. Suomen Tilaajavastuu Oy) toiminnassa.

Tilaajavastuulaki velvoittaa tarkistamaan urakoitsijan luotettavuuden

1.1.2007 voimaan tullut laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tarkoittaa sitä, että tilaajan tulee pyytää alihankkijaltaan ja työvoimaa vuokraavalta yritykseltä laissa määritellyt selvitykset. Vastaavasti alihankkija ja työvoimaa vuokraava yritys on velvollinen selvitykset antamaan.

Selvitettävät tiedot ovat:

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
• Kaupparekisteriote
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
• Tapaturmavakuutustodistus
• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Luotettava Kumppani -raportti

Luotettava Kumppani -palvelun avulla yritys saa tilaajavastuutietonsa maksuttomasti kaikkien haettavaksi sekä kaikki tilaajavastuulakiin liittyvät tärkeät tiedot kätevästi yhdelle raportille. Raportti-palvelussa on lähes 140 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, ja vuosittain järjestelmästä haetaan yli yhdeksän miljoonaa raporttia.

Raporttia voi hyödyntää tarjouspyynnöissä sekä niiden liitteenä. Luotettava Kumppani -raportilla tiedot ovat aina ajan tasalla, sillä suoraan tietolähteistä saatavat tiedot, kuten TyEL- ja verojen maksutiedot, päivittyvät tietolähteestä riippuen vähintään kolmen kuukauden välein. Osa vapaaehtoisista tiedoista ei päivity raportille automaattisesti. Esimerkiksi vastuuvakuutustiedon lisäämiseksi tarvitaan voimassaoleva todistus. Tilaajavastuun ja Fennian välillä on sovittu vastuuvakuutustietojen tiedonvaihdosta, ja Fennian vastuuvakuutusasiakkaiden tieto päivittyy suoraan Fennialta.

Luotettava Kumppani -raportissa on:

  • kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot
  • tiedot mahdollisesta vastuuvakuutuksesta
  • RALA-pätevyystodistus, jos yrityksellä on sellainen
  • Bisnode-ratinglogon (AAA-C), mikäli yrityksellä on sellainen
  • tiedot mahdollisista liikenneluvista
  • mahdollinen Suomen Vahvimmat -sertifikaatti ja
  • mahdolliset potilasvakuutustiedot.

Lisätietoa Luotettava Kumppani -raportista www.tilaajavastuu.fi -> Luotettava kumppani.

Luotettava Kumppani -tunnus

Luotettavana Kumppanina yrittäjä saa käyttöönsä Luotettava Kumppani -tunnuksen, jota voi hyödyntää monella tapaa. Tunnusta voi käyttää muun muassa nettisivuilla, markkinointimateriaaleissa, sähköpostiviestin allekirjoituksessa, tarjouspyynnöissä tai muissa dokumenteissa, autoissa tai esim. toimitiloissa.

Näkyvyyttä Zeckit-haussa

Luotettavat Kumppanit saavat lisänäkyvyyttä Vastuu Groupin uraauurtavassa Zeckit-palvelussa, www.zeckit.com , josta löytyvät kaikkien Suomen yritysten kattavat perustiedot sekä arviot, joita asiakkaat ovat voineet palvelun kautta yrityksistä antaa.

Zeckitin avulla voi esimerkiksi tarkastaa yhteistyökumppanin taustat ja asiakkaiden yrityksistä tekemät arvioinnit. Yrityksen Luotettava Kumppani -jäsenyys näkyy hakutuloksissa sekä yrityksen selvityksellä. Käyttäjä voi myös halutessaan rajata hakutuloksia vain Luotettava Kumppani -yrityksiin ja Luotettavista Kumppaneista on palvelussa saatavilla enemmän taustatietoja, kuin yrityksistä, jotka eivät palveluun kuulu.

Niinpä kuluttaja tai yhteystyökumppani näkee heti yhdellä silmäyksellä kaiken oleellisen tiedon yrityksestä. Internetsivuillesi upotettavan Zeckit-widgetin avulla saa kerättyä helposti ja ilmaiseksi asiakaspalautetta, jota voi jakaa halutessaan edelleen sosiaalisessa mediassa. STUL suosittelee koko jäsenistölleen valtakirjan antamista Vastuu Group Oy:lle tietojen näyttämiseen Luotettava kumppani -palvelussa ja kustantaa varsinaisten jäsentensä vuosimaksun ao. palvelussa mukana olosta.

Veronumero ja henkilötunnus

Verohallinto ylläpitää rakennusalan veronumerorekisteriä. Rekisteriin merkitään henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus sekä hänelle verohallinnon asiakastietokantaan talletettu veronumero. Rekisteriin merkitsemistä voi pyytää henkilö itse, hänen työnantajansa tai työmaan päätoteuttaja.

Verohallinto on antanut veronumeron kaikille verohallinnon asiakastietokantaan merkityille henkilöille kansalaisuudesta riippumatta. Suomeen saapuva ulkomainen työntekijä voi käymällä verotoimistossa henkilökohtaisesti saada veronumeron ja suomalaisen henkilötunnuksen.

Kuvallinen henkilötunniste, jossa veronumero

Työturvallisuuslain mukaan yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava kuvallinen henkilökortti, johon on merkitty veronumero. Muita pakollisia tietoja ovat henkilön nimi ja kuva, status (työtekijä vai itsenäinen työnsuorittaja) sekä työnantajan nimi.

Päätoteuttajan velvollisuus on pitää ajantasaista luetteloa yhteisen työmaan kaikista työntekijöistä. Vain näillä on työmaalle kulkulupa. Sähköistä kulunvalvontaa varten kukin työntekijä tarvitsee älykortin, joka työnantajan tulee hankkia. Kun työntekijä siirtyy työmaalle, jolla ei ole sähköistä kulunvalvontaa, kuvallinen kortti toimii pelkkänä lain vaatimana henkilötunnisteena.

STUL:n jäsenet voivat tilata VALTTI-henkilökortteja ja työmaiden kulunvalvontaa varten VALTTI-älykortteja www.veronumero.fi -palvelun kautta. STUL:n varsinaiset jäsenet saavat kortit jäsenetuhintaan.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus käsittää kaksi erillistä tietoryhmää, urakkatiedot ja työntekijätiedot. Tiedonantovelvollisuus määräytyy sen mukaisesti millainen rooli yrityksellä on työmaalla.

Urakkatietojen antaminen

Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa, toisin sanoen keneltä on tilannut työn. Tiedot annetaan rakennusyrityksistä sekä lisäksi rakennustelineiden pystytys- tai purkutöistä samoin kuin työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin töihin.

Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain urakkatiedot, joita ovat mm. työmaan sijainti, sopimusosapuolet, urakan kesto ja kokonaissumma ja kuukauden aikana laskutettu määrä. Tietoja ei tarvitse antaa, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa. Jos 15 000 euron raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Työntekijätietojen antaminen

Työntekijätiedot annetaan kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä. Yhteisellä työmaalla tarkoitetaan sellaista työmaata, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii vähintään kaksi työnantajaa tai itsenäistä elinkeinonharjoittajaa. Päätoteuttaja ilmoittaa kuukausittain työntekijätiedot keskitetysti työmaittain kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä elinkeinonharjoittajista. Jokainen työmaalla toimiva yritys ja itsenäinen työnsuorittaja on velvollinen antamaan tiedot työntekijöistään päätoteuttajalle.

Jos työtä tekevät vain yhden yrityksen työntekijät, työntekijätietojen antovelvollisuutta ei ole. Tietoja ei tarvitse antaa, jos työmaakohtaisesti hankkeen kokonaisarvo arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa.

Tietojen antamismenettely

Urakka- ja työntekijätiedot on annettava Verohallinnolle kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tiedot voidaan ilmoittaa vain sähköisessä muodossa verohallinnon Ilmoitin.fi– tai Valtiokonttorin Suomi.fi-palvelun kautta. Pääsääntöisesti ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata enimmillään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Lisätiedot ja ohjeet: www.vero.fi/rakentamisilmoitukset.

Verkkopalvelu www.veronumero.fi helpotttaa tiedonantovelvollisuuden täyttämistä

Vastuu Group Oy:n veronumero.fi-palvelu tarjoaa yrityksille ratkaisuja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten veronumerojen ilmoittamiseen, henkilökorttien tilaamiseen ja urakka- ja työntekijätietojen keräämiseen ja antamiseen.

Taustaa Vastuu Group Oy:stä

Vastuu Group Oy on STUL:n ja muiden rakentamisalan järjestöjen kokonaan omistama yhtiö. Verkkopalvelut www.tilaajavastuu.fi ja www.veronumero.fi ovat yhtiön tuottamia.

Kuluttajatilaajien tiedonantovelvollisuus

Kuluttajatilaajien on annettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä urakkatiedot verohallinnolle ennen loppukatselmuksen toimittamista. Tiedonantovelvollisuutta ei ole sidottu mihinkään euromäärään. Kuluttajatilaaja antaa verohallinnolle urakkatietoina työn suorittaneen yrityksen yksilöintitiedot ja yritykselle maksetut suoritukset.