YSE: Sähköurakoissa kahden vuoden takuu

Sähköurakoinnissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä YSE 1998 sopimusehtoja. Niissä urakoitsijan takuuaika on kaksi (2) vuotta rakennuskohteen luovutuksesta laskettuna. Urakoitsijan sopimusvelvoite on käyttää sellaisia rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa.

Koska valtaosalle sähkötarvikkeita ja -laitteita ei ole ollut saatavilla näin pitkää takuuta, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto on luonut STUL-takuu-järjestelmän, jolla takuuajan riskit jaetaan oikeudenmukaisesti valmistajan/maahantuojan ja urakoitsijan välillä ja saadaan markkinoille tuotteita, jotka täyttävät YSE 1998 -ehtojen takuuehdot.

Reklamointi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto on laatinut STUL-takuun reklamaatiokaavakkeet ostajien käyttöön tuotteiden virheiden ilmoittamiseksi myyjille, valmistajille tai maahantuojille.

Ensimmäisellä reklamaatiolla ostaja voi reklamoida tuotteen virheestä sekä STUL-takuun myöntäneelle yritykselle (myyjä, valmistaja, maahantuoja) että muulle kuin STUL-takuun myöntäneelle yritykselle (myyjä, valmistaja, maahantuoja).

Kaavake 1 (ensimmäinen reklamaatio)

Ostaja voi osoittaa toisen reklamaation ainoastaan STUL-takuu-yritykselle. Mikäli STUL-takuu-yritys laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen annetussa kohtuullisessa ajassa, ostaja voi tällä kaavakkeella edelleen vaatia yritystä täyttämään takuuvelvoitteensa.

Kaavake 2 (toinen reklamaatio)

STUL-takuuajan pituus

STUL-takuun mukainen takuuaika on eri pituinen riippuen siitä, onko kyse ns. välitysmyynnistä (valmistaja tai maahantuoja myy tuotteita tukkuliikkeelle tai muulle ”väliportaalle”) vai suoramyynnistä (valmistaja tai maahantuoja myy tuotteita suoraan urakoitsijalle).

Takuuaika välitysmyynnissä

Takuuaika vastaa kestoltaan YSE 1998 -sopimusehtojen 29§:n mukaista takuuta, jonka urakoitsija antaa urakan tilaajalle, kuitenkin enintään 36 kuukautta tavaran toimituksesta valmistajalta/maahantuojalta tukkuliikkeelle tai muulle väliportaalle.

Takuuaika suoramyynnissä

Takuuaika vastaa kestoltaan YSE 1998 -sopimusehtojen 29§:n mukaista takuuta, jonka urakoitsija antaa urakan tilaajalle, kuitenkin enintään 30 kuukautta tavaran toimituksesta ostajalle.

Myyjän takuuvastuun sisältö

Jos tavara on virheellinen, myyjä on velvollinen poistamaan kaikki takuuaikana ilmenevät virheet.

Myyjä vastaa myös viallisen tavaran korjaamisen tai vaihtamisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista, jotka johtuvat virheen paikallistamisesta, virheellisen tavaran irrottamisesta ja pois kuljettamisesta tai korjatun tai tilalle vaihdetun uuden tavaran asentamisesta.

Myyjällä on aina ensisijaisesti oikeus itse suorittaa korjaus. Myyjä ei ole takuuvastuussa, jos virhe johtuu esimerkiksi urakoitsijan asennusvirheestä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tms. seikasta. Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista.

STUL-takuu-tuotteet tunnistaa logosta

STUL-takuu on osoitus siitä, että tuotteen valmistaja tai maahantuoja luottaa tuotteen laatuun.
STUL-takuu logo (jpg)

STUL-takuun piirissä olevat tuotteet on merkitty Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n (STK) ylläpitämässä sähkönumerointi-tuotekoodijärjestelmässä tuotteen tuotekortilla näkyvällä STUL-takuu-logolla. STUL-takuu-logo on sähkönumerojärjestelmässä jo noin 50 000 tuotteen tuotekortilla. Tutustu Sähköteknisen Kaupan Liiton ylläpitämään sähkötarvikkeiden tuotetietopalveluun osoitteessa www.sahkonumerot.fi.

STUL-takuu-tavarantoimittajia (ks. tästä lista)

on noin 70, joten useimmiten urakointikohteen asennukset voidaan toteuttaa pelkästään STUL-takuutuotteilla.

Haluatko tuotteesi STUL-takuun piiriin?

Täytä STUL-takuu-sitoumus, allekirjoita ja tulosta se kahtena kappaleena ja postita molemmat kappaleet Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:een. Osoite on sitoumuslomakkeessa. Kun sitoumus on hyväksytty ja allekirjoitettu STUL:ssa, STUL-takuu-sertifikaatti lähetetään välittömästi yrityksellesi.

Toimintaohjeet STUL-takuussa

Toimintaohjeet STUL-takuussa poikkeuksellisiin kiiretilanteisiin

Lisätietoja STUL-takuusta

lakimies Sari Rissanen ja
lakiasiain johtaja Esa Larsén,
puh. 09 547 610.