Liiton hallinto

Liittokokous

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokoukset pidetään yleensä huhtikuussa ja marraskuussa. Kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista informoidaan jäsentiedotteissa. Syysliittokokouksessa valitaan 14-jäsenisen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Liittokokous valitsee myös liiton puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajavaaleja valmistelee hallituksen keskuudestaan valitsema vaalivaliokunta.

Kevätliittokokous 21.4.2021, etäkokous

Syysliittokokous 26.11.2021, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Hallitus ja työvaliokunta

STUL ry:n hallituksessa ovat mukana

  • varsinaisten jäsenten edustajat
  • jäsenjärjestöjen edustajat
  • asiantuntijaryhmien edustajat

Hallituksen sihteerinä toimii liiton toimitusjohtaja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kahdeksi täydeksi toimikaudeksi paitsi puheenjohtajat enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Liiton säännöt

Hallitus kokoontuu viisi kertaa vuodessa. Hallitus kokoontuu lisäksi joka toinen vuosi järjestettävään strategiaseminaariin.
Hallituksen  työvaliokunta kokoontuu myös hallituksen kokousten välillä. Sen jäseninä ovat liiton puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja toimitusjohtaja.

Hallituksen kokoonpano