Valiokunnat

Sähköistysalaa ja sen toimintatapoja kehitetään liiton valiokunnissa,
joissa on mukana jäsenyrityksiä edustavia eri alojen asiantuntijoita.
Valiokunnat voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita myös jäsenyritysten ulkopuolelta.
Valiokuntien sihteereinä ja mm. kokousten ja muiden tilaisuuksien
käytännön järjestelyistä vastaavina toimivat liiton toimihenkilöt.

Automaatiovaliokunta edistää automaatioalan yhteistyötä, kehitys- ja koulutustoimintaa sekä ammatillisia käytäntöjä. STUL:n automaatiovaliokunnassa ovat edustettuna liiton varsinaisten jäsenyritysten lisäksi Avoin Automaatio ry, KNX Finland ry, Rakennusautomaatioliikkeiden Liitto RALL ry ja Suomen Automaatioseura ry.

Yhteyshenkilö: Risto Asp

Verkostourakointivaliokunta on tarkoitettu niille liiton jäsenille, jotka keskittyvät verkonrakennukseen ja katuvalaistusurakointiin sekä näiden kunnossapitoon. Verkostourakointiyritykset ovat liiton suurimpia yrityksiä.

Yhteyshenkilö: Timo Ylinen

Liiketoimintavaliokunnan tavoite on edistää liiton ja sen jäsenten toimintakykyä yrityksen taloushallintoon, liikejuridiikkaan, työmaanhoitoon ja tietojärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteyshenkilö: Sami Pilkkikangas

Sähkötekniikkavaliokunnan toiminta-alueena on sähköturvallisuus ja sähkötekniikka. Valiokunta ottaa kantaa sähköalan säädös- ja standardimuutosehdotuksiin, edistää alan koulutusta ja neuvontaa ja tukee siten ammattialaa ja sen kehitystä.

Yhteyshenkilö: Esa Tiainen

Kunnossapitovaliokunta tukee sähköisen kunnossapidon alueella toimivia jäsenyrityksiä tuottamalla apuvälineitä kuten järjestelmäkohtaisia toimenpideohjelmia, malleja ja ohjeita, sekä mm. järjestämällä koulutusta.

Yhteyshenkilö: Jenna Kauppila

Toisen asteen oppilaitosvaliokunta
työskentelee alan opetuksen metodien ja sisältöjen kehittämiseksi siten, että oppilaitokset voivat tarjota tasavertaisesti tasokasta opetusta ja työssäoppimisen mahdollisuuksia.

Yhteyshenkilö: Mauri Moilanen

Televaliokuntaan kuuluu noin 200 teleurakointiin erikoistunutta jäsenyritystä. Valiokunta tiedottaa, järjestää koulutusta ja hoitaa sidosryhmätoimintaa ja tukee siten teleurakoitsijoiden toimintaedellytyksiä.

Yhteyshenkilö: Ville Reinikainen

Työmarkkinavaliokuntaan kuuluu lähes 500 jäsenyritystä, jotka ovat solmineet liiton kanssa työmarkkinatoimintaa koskevan palvelusopimuksen.

Yhteyshenkilöt: Esa Larsèn ja Toivo Lötjönen

Korkeakouluvaliokunta työskentelee alan opetuksen metodien ja sisältöjen kehittämiseksi siten, että oppilaitokset voivat tarjota tasavertaisesti tasokasta opetusta ja työssäoppimisen mahdollisuuksia.

Yhteyshenkilö: Timo Ylinen