Oppaat ja muut julkaisut

Tilaajien ja kiinteistöjen omistajien automaatio-opas järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

Automaation ja automaattisten mittaus-, ohjaus- ja seurantaratkaisuiden tarve kasvaa jatkuvasti. Tilojen parhaat mahdolliset sisäolosuhteet ja energiatehokkuus vaativat automaatiota, joka yhdistää kaikki talotekniset ja kiinteistön järjestelmät.

Marraskuussa 2020 voimaan astunut laki rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä toi velvoitteita niin uusille, korjattaville kuin olemassa oleville keskikokoista suurempien liikekiinteistöjen, toimistojen ja julkisten tilojen järjestelmille. Nyt julkaistu opas on tarkoitettu erityisesti näiden kiinteistöjen järjestelmien tilaajille ja omistajille.

Oppaassa kerrotaan lyhyesti mitä automaatio on, mitä laki vaatii, miten automaatiota hankitaan ja korjataan sekä miten sitä huolletaan ja pidetään yllä. Oppaan liitteinä on taulukoita, joiden avulla automaation suunnittelu, hankinta ja kommunikaatio eri toimijoiden välillä helpottuu.

Oppaan on tuottanut STULin Automaatioryhmä, joka yhdistää automaatioalan eri toimijoita. Taloudellista tukea antoi Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry.