Suhdannekysely

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähkösuunnittelijat NSS ry tekevät suhdannekyselyn kaksi kertaa vuodessa, yleensä maalis-huhtikuussa ja lokakuussa.

Sähköpostikysely lähetetään STUL:n ja NSS:n jäsenyrityksille. Vastaus saadaan yleensä noin kahdeltasadalta yritykseltä.

Yhteyshenkilö:

Talousjohtaja
Sami Pilkkikangas
puh. 050 548 9080