Jäsenesittelyt

STUL ry:llä on jäseniä neljässä eri kategoriassa:
varsinaiset jäsenet, yhteistoimintajäsenet, järjestöjäsenet ja oppilaitosjäsenet.
Jäsenet ovat yrityksiä tai yhteisöjä.
Jäsenmäärä yhteensä

0

VARSINAISIA
JÄSENIÄ

0

Sähköurakoitsijat, teleurakoitsijat, verkostourakoitsijat – yhteystiedot

Jäsenhaku

YHTEISTOIMINTA
-JÄSENIÄ

0

Teollisuus, tukkukauppa, tietotekniikkayritykset 107

Suunnittelutoimistot 48

Sähkölaitteistotarkastajat 26

Luettelo yhteistoimintajäsenistä

OPPILAITOS-
JÄSENIÄ

0

Oppilaitokset, joissa tarjotaan sähköisen talotekniikan opetusta

Luettelo oppilaitoksista Sähkömaailma.fi-sivulla.

Jäsenesittely

Varsinaiset jäsenet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon kuuluu noin 1 500 varsinaista jäsentä.

Varsinaisten jäsenten toimialaa ovat sähköurakointi, teleurakointi, verkostourakointi ja sähköinen kunnossapito.  Myös alan erikoisurakointi, kuten antenniasennukset tai turvajärjestelmien asennukset, kuuluvat monen jäsenen toimialaan.

Alalla toimii lukuisa määrä pieniä yrityksiä ja harvahko joukko suuria. Jäsenyritysten johtajista noin 98 % on omistajajohtajia ja valtaosalla heistä on tekninen koulutus.

Jäsenhaku

Oppilaitosjäsenet

Tiedotussopimuksen tehneet oppilaitokset

Valtaosa sähköistä talotekniikkaa opettavista oppilaitoksista on solminut Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kanssa tiedotussopimuksen.

Tiedotussopimus edistää oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä vuorovaikutusta ja kehittää alan koulutusta turvaten osaavaa työvoimaa myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Liiton ja oppilaitosten yhteistyötä koordinoivat liiton kaksi oppilaitosyhteistyöryhmää.

Sähköistä talotekniikka-alaa koskeva koulutustieto on koottu Sähkömaailma.fi-sivuille. Sieltä löytyvät myös linkit kaikkiin alan oppilaitoksiin.

Järjestöjäsenet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon kuuluu 14 jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä noin 1 100 yritysjäsentä, jotka kaikki toimivat sähköisen talotekniikan alalla.

Kullakin jäsenjärjestöllä on asiamies tai yhteyshenkilö STUL:ssa ja edustaja STUL:n hallituksessa. Edustajalla on kokouksissa puheoikeus. Äänioikeus on vain kunkin järjestön edustamaa erikoisalaa koskevissa asioissa.

Järjestöjen jäsenten edut määritellään kunkin järjestön ja STUL:n keskinäisessä sopimuksessa.

Yhteistoimintajäsenet

Yhteistoimintajäseniä on kolme eri ryhmää:

1.  Teollisuus-, tukkukauppa- ja tietotekniikkayritykset
2.  Suunnittelutoimistot
3.  Sähkölaitteistotarkastajat