Jäsenesittelyt

STUL ry:llä on jäseniä viidessä eri kategoriassa:

varsinaiset jäsenet, yhteistoimintajäsenet, järjestöjäsenet, sivutoimisten urakoitsijoiden tiedotussopimukset ja oppilaitosten tiedotussopimukset.
Jäsenet ovat yrityksiä tai yhteisöjä.
Jäsenmäärä yhteensä

0

VARSINAISIA
JÄSENIÄ

0

Sähköurakoitsijat, teleurakoitsijat, verkostourakoitsijat – yhteystiedot

Jäsenhaku

YHTEISTOIMINTA
-JÄSENIÄ

0

Teollisuus, tukkukauppa, tietotekniikkayritykset 106

Suunnittelutoimistot 48

Sähkölaitteistotarkastajat 26

Yhteistoimintajäsenluettelo

OPPILAITOS-
JÄSENIÄ

0

Oppilaitokset, joissa tarjotaan sähköisen talotekniikan opetusta

Luettelo oppilaitoksista Sähkömaailma.fi-sivulla.

Jäsenesittely

Varsinaiset jäsenet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon kuuluu noin 1 500 varsinaista jäsentä.

Varsinaisten jäsenten toimialaa ovat sähköurakointi, teleurakointi, verkostourakointi ja sähköinen kunnossapito.  Myös alan erikoisurakointi, kuten antenniasennukset tai turvajärjestelmien asennukset, kuuluvat monen jäsenen toimialaan.

Alalla toimii lukuisa määrä pieniä yrityksiä ja harvahko joukko suuria. Jäsenyritysten johtajista noin 98 % on omistajajohtajia ja valtaosalla heistä on tekninen koulutus.

Jäsenhaku

Oppilaitosjäsenet

Tiedotussopimuksen tehneet oppilaitokset

Valtaosa sähköistä talotekniikkaa opettavista oppilaitoksista on solminut Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kanssa tiedotussopimuksen.

Tiedotussopimus edistää oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä vuorovaikutusta ja kehittää alan koulutusta turvaten osaavaa työvoimaa myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Liiton ja oppilaitosten yhteistyötä koordinoivat liiton kaksi oppilaitosyhteistyöryhmää.

Sähköistä talotekniikka-alaa koskeva koulutustieto on koottu Sähkömaailma.fi-sivuille. Sieltä löytyvät myös linkit kaikkiin alan oppilaitoksiin.

Sivutoimisen sähköurakoitsijan tiedotussopimus

Monet sähköalan ammattilaiset aloittavat urakoitsijayrittäjänä ensin sivutoimisesti palkkatyön rinnalla. On tärkeää, että jo tässä vaiheessa yrittäjällä on käytettävissään kaikki se tieto ja osaamisen kehittämisen palvelut, joita sähköisen talotekniikan alalla menestyminen edellyttää. Sivutoimisen urakoitsijan tiedotussopimus on tähän tarkoitukseen kehitetty matalan kynnyksen mahdollisuus päästä luotettavan tiedon ja tehokkaan verkostoitumisen äärelle.

Järjestöjäsenet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon kuuluu 14 jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä noin 1 100 yritysjäsentä, jotka kaikki toimivat sähköisen talotekniikan alalla.

Kullakin jäsenjärjestöllä on asiamies tai yhteyshenkilö STUL:ssa ja edustaja STUL:n hallituksessa. Edustajalla on kokouksissa puheoikeus. Äänioikeus on vain kunkin järjestön edustamaa erikoisalaa koskevissa asioissa.

Järjestöjen jäsenten edut määritellään kunkin järjestön ja STUL:n keskinäisessä sopimuksessa.

Yhteistoimintajäsenet

Yhteistoimintajäseniä on kolme eri ryhmää:

1.  Teollisuus-, tukkukauppa- ja tietotekniikkayritykset
2.  Suunnittelutoimistot
3.  Sähkölaitteistotarkastajat