Jäsenyys

Jäsenyys STUL:ssa viestii siitä, että yritys haluaa profiloitua ammatillisesti vakavasti otettavaksi,
edelläkäyväksi toimijaksi. Liike-elämässä pärjää paremmin tehokkaasti verkottumalla.
Siihenkin STUL-jäsenyys antaa erinomaiset mahdollisuudet.

Varsinainen jäsenyys STUL:ssa edellyttää päätoimisuutta sähköurakoinnissa.

Miten haetaan varsinaiseksi jäseneksi?

0
Täytä ja lähetä jäsenhakemus
0
Järjestöpäällikkö Toivo Lötjönen käsittelee hakemuksen ja pyytää tarvittaessa lisätietoja
0
Jäseneksi ottaminen päätetään STUL ry:n hallituksen työ-valiokunnan seuraavassa kokouksessa.
0
Saat sähköpostitse tai puhelimitse ilmoi-tuksen jäseneksi hyväksymisestä.
0
Saat informaatio-paketin ja tunnukset jäsensivuille kirjautu-mista varten.

Lisätiedot:
Toivo Lotjonen ja
Paula Ihamäki,
puh. 09 547 610