Koulutusväylät sähköalalle

Mielekästä työtä

Nopeasti kehittyvä sähköisen talotekniikan ala tarjoaa osaajille runsaasti työtä ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Sähkö on ainoa paikallisesti päästötön energiamuoto ja siksi työskentely sähköisen talotekniikan alalla sopii hyvin henkilöille, joille työnantajan ja toimialan eettisyys on tärkeää.

Sähköistysalan tutkinnot

Sähköistysalaa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa (ns. toinen aste), ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
Sähkömaailma.fi-sivustolla on runsaasti koulutukseen, opiskeluun ja oppilaitoksiin liittyvää informaatiota.

Työssäoppiminen koulutussopimuksella

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kuuluvia opintoja voidaan suorittaa myös oppilaitoksien ulkopuolella työelämässä koulutussopimuksella.
Koulutussopimus korvaa vanhan työssäoppimisjakson.

STUL edistää aktiivisesti mm. alueosastojensa kautta alan yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä ja on luonut mallin työssäoppimisen toteuttamiseen. STUL tarjoaa tiedotussopimuksen solmineille oppilaitoksille opiskelijan osaamisen seurantaan ja todentamiseen kehitetyn Toppi-sovelluksen.

Oppilaitosjäsenyys

Jos oppilaitoksessanne opetetaan sähköistä talotekniikkaa, sen kannattaa solmia Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin kanssa tiedotussopimus eli liittyä oppilaitosjäseneksi. Tiedotussopimuksen voivat solmia kaikki alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset eli ammattikoulut, ammattiopistot, ammattikorkeakoulut, korkeakoulut ja yliopistot.

Kaikki sähköisten talotekniikan – myös erikoisalaojen – opettajat voidaan liittää sopimukseen merkiten heidän yhteystietonsa jäsenrekisteriin. Näin he saavat STULista alaa koskevat tiedotteet samoin kuin oman alueen alueosaston tiedotteet ja kutsut tapahtumiin.

Jos ette vielä ole STUL-jäsenyyden piirissä, solmikaa nyt oppilaitostiedotus -sopimus!

Osaamisen laajentaminen ja kehittäminen

Osaamisen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä nopeasti kehittyvällä sähköisen talotekniikan alalla.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa seurataan aktiivisesti alan tekniikan ja yritystoiminnan kehitystä, jotta koulutustarjonta ja kouluttautumisen metodit voidaan pitää ajan tasalla – tai mieluiten vähän edelläkin.

Liiton palveluyhtiö Sähköinfo Oy on sähköisen talotekniikka-alan merkittävin täydennyskouluttaja. Sähköinfon kurssitarjonta kattaa sähkötekniikan, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden, tele- ja turva-alan koulutukset. Valikoimaa täydentävät sähkö- ja teleurakoitsijoille suunnatut liikkeenhoidon ja juridiikan kurssit.

Kurssitarjonta esitellään Sähköinfon verkkokaupassa. Sähköinfosta voi tiedustella myös räätälöitäviä yrityskohtaisia kursseja.

Yleisen kurssitarjonnan lisäksi liitto tukee alueosastojensa koulutustoimintaa. Alueosastot suuntaavat koulutusta jäsenyritysten asentajille ja yrittäjille itselleen.