Ammatillinen koulutus

Mielekästä työtä

Nopeasti kehittyvä sähköisen talotekniikan ala tarjoaa osaajille runsaasti työtä ja yrittäjyyden mahdollisuuksia.  Sähkö on ainoa paikallisesti päästötön energiamuoto ja siksi työskentely sähköisen talotekniikan alalla sopii hyvin henkilöille, joille työnantajan ja toimialan eettisyys on tärkeää.

Sähköistysalan tutkinnot

Sähköistysalaa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa (ns. toinen aste), ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
Sähköala.fi sivustolla on runsaasti koulutukseen, opiskeluun ja oppilaitoksiin liittyvää informaatiota.

Työssäoppiminen koulutussopimuksella

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kuuluvia opintoja voidaan suorittaa myös oppilaitoksien ulkopuolella työelämässä koulutussopimuksella.
Koulutussopimus korvaa vanhan työssäoppimisjakson.

STUL edistää aktiivisesti mm. alueosastojensa kautta alan yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä ja on luonut mallin työssäoppimisen toteuttamiseen.

Materiaaleja työssäoppimisen toteuttamiseen ja oppilaitosyhteistyön tehostamiseen

STUL työssäoppimisen toimintamalli, yksityiskohtainen ohjeistus, pdf

STUL työssäoppimisen toimintamalli, tiivistelmä pdf

Ohjeistus työssäoppimisesta alueosastoille

Liite koulutussopimukseen

Liite koulutussopimukseen, HTML5 lomake

Työpaikkaohjaajan verkkokurssi
Maksuton STUL:n yritys- ja oppilaitosjäsenille, edellyttää kirjautumisen jäsentunnuksilla!

Toppi ohjeistus opiskelijoille, pdf

Opastusvideo opettajille: Toppi sovelluksen käyttöönotto

Opastusvideo opiskelijoille: Toppi sovelluksen käyttöönotto

Jos haluat lisätietoja Toppi-sovelluksesta ja sen käytöstä, ota yhteyttä asiakaspalveluun palvelut@sahkoinfo.fi

Toppi – Työssäoppimisen seurantaan ja dokumentointiin

Verkko- ja mobiililaitteissa toimivaa Toppi-sovellusta voidaan käyttää apuna opiskelijan työssäoppimisen suunnittelussa ja seurannassa. Toppi sisältyy oppilaitoksen STUL:n kanssa tekemään tiedotussopimukseen.

Toppi ylläpito

Toppi sovelluksen esittely, pdf

Oppilaitoksen yhteyshenkilölle: Rekisteröitymislomake Toppi-sovelluksen käyttäjäksi

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä nopeasti kehittyvällä sähköisen talotekniikan alalla.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa seurataan aktiivisesti alan tekniikan ja yritystoiminnan kehitystä, jotta koulutustarjonta ja kouluttautumisen metodit voidaan pitää ajan tasalla – tai mieluiten vähän edelläkin.

Liiton palveluyhtiö Sähköinfo Oy on sähköisen talotekniikka-alan merkittävin täydennyskouluttaja. Sähköinfon kurssitarjonta kattaa sähkötekniikan, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden, tele- ja turva-alan koulutukset. Valikoimaa täydentävät sähkö- ja teleurakoitsijoille suunnatut liikkeenhoidon ja juridiikan kurssit.

Kurssitarjonta esitellään Sähköinfon verkkokaupassa. Sähköinfosta voi tiedustella myös räätälöitäviä yrityskohtaisia kursseja.

Yleisen kurssitarjonnan lisäksi liitto tukee alueosastojensa koulutustoimintaa. Alueosastot suuntaavat koulutusta jäsenyritysten asentajille ja yrittäjille itselleen.