Oppilaitosyhteistyö, työssäoppiminen ja työharjoittelu

Materiaaleja työssäoppimisen toteuttamiseen ja oppilaitosyhteistyön tehostamiseen

STUL työssäoppimisen toimintamalli, yksityiskohtainen ohjeistus, pdf

STUL työssäoppimisen toimintamalli, tiivistelmä pdf

Ohjeistus työssäoppimisesta alueosastoille

Liite koulutussopimukseen

Liite koulutussopimukseen, HTML5 lomake

Työpaikkaohjaajan verkkokurssi
Maksuton STUL:n yritys- ja oppilaitosjäsenille, edellyttää kirjautumisen jäsentunnuksilla!

Toppi ohjeistus opiskelijoille, pdf

Opastusvideo opettajille: Toppi sovelluksen käyttöönotto

Opastusvideo opiskelijoille: Toppi sovelluksen käyttöönotto

Jos haluat lisätietoja Toppi-sovelluksesta ja sen käytöstä, ota yhteyttä asiakaspalveluun palvelut@sahkoinfo.fi

Toppi – Työssäoppimisen seurantaan ja dokumentointiin

Verkko- ja mobiililaitteissa toimivaa Toppi-sovellusta voidaan käyttää apuna opiskelijan työssäoppimisen suunnittelussa ja seurannassa. Toppi sisältyy oppilaitoksen STUL:n kanssa tekemään tiedotussopimukseen.

Toppi ylläpito

Toppi sovelluksen esittely, pdf

Oppilaitoksen yhteyshenkilölle: Rekisteröitymislomake Toppi-sovelluksen käyttäjäksi