Lausunnot ja kirjelmät

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n asiantuntijat saavat lausunto- ja kommenttipyyntöjä
useilta eri tahoilta. Lausuntoja annetaan myös yhdessä jäsenjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa.

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Lausunnon saaja Lausunnon aihe
Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto älyverkkotyöryhmän loppuraportista ja ehdotuksista

2004-2017 lausunnot

Kysy paula.ihamaki@stul.fi