Sähköinen talotekniikka-ala
osana rakentamista

Sähköisen talotekniikan piiriin kuuluvat

  • kiinteistöjen sähkö-, tele- ja turva-asennukset
  • siirto- ja jakeluverkkojen rakentaminen
  • teollisuuden prosessien sähköistys ja
  • kaikkien edellä mainittujen korjaus, huolto ja ylläpito.

Sähkö- ja teleurakoisijaliitto STUL ry:n jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on viime vuosina asettunut noin 4,5 miljardiin euroon. Alan yritysten palveluksessa on yli 20 000 asentajaa ja noin 5 000 toimihenkilöä.

Alalle tyypillistä on yrittäjävetoisuus; yritysten keskikoko on melko pieni.

Asennustoimintaa

säätelee Suomessa sähköturvallisuuslaki sekä Työ- ja elinkeinoministeriön päätös sähköalan töistä. Toiminnan käytännön valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja pätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Pätevät alan yritykset ovat järjestäytyneet Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:een, joka on tytäryhtiöineen merkittävin sähköistä talotekniikkaa käsittelevän tiedon tuottaja ja tarjoaja Suomessa.

Sähköurakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät hakupalvelusta.