Tietoa Timo Björkqvist

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Timo Björkqvist on luonut 11 artikkelia.

Yrityspaneeli

Yrittäjä, vaikuta ja liity TEM:n Yrityspaneeliin Työ- ja elinkeinoministeriö soveltaa uudenlaisia tiedonkeruukanavia lainvalmistelun ja lainsäädännön vaikutusten arviointiin. Yrityspaneelin tehtävänä on tuottaa yritystason tietoa lainsäädännön vaikutuksista yrityksiin ja ennen kaikkea yrityksiin kohdistuvaan [...]

Yrityspaneeli2019-11-13T11:23:01+02:00

Hurjaa tuloshajontaa

Päätoimittaja, toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen Sähköala-lehden pääkirjoitus 9/2019 Sähköasennusalan kannattavuustutkimus vuodelta 2018 on juuri valmistunut. Toimialan kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Yritysten tuloksentekokyky on ollut vakaa viime vuosina ja lievästi parantunut hyvän [...]

Hurjaa tuloshajontaa2019-09-25T14:41:42+03:00

TEM: Raportti kartoittaa keinoja väärinkäytösten ja korruption torjumiseksi julkisissa hankinnoissa

Korruption torjuminen edellyttää hyvää hankintaosaamista, parempaa harmaan talouden riskien tuntemusta sekä vahvempaa julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta, todetaan Harmaa talous ja hankinnat -raportissa. Raportissa esitetään keinoja muun muassa valvontaviranomaisten toimintaedellytysten parantamiseksi. [...]

TEM: Raportti kartoittaa keinoja väärinkäytösten ja korruption torjumiseksi julkisissa hankinnoissa2019-08-15T15:14:24+03:00

Valtioneuvoston asetuksien muutokset astuneet voimaan

Sähkötöiden johtajat ja sähkötöiden johtajan pätevyyttä hakevat huom! Valtioneuvoston asetuksien 1435/2016 sähkötyöstä ja käyttötyöstä sekä 1434/2016 sähkölaitteistoista muutokset (Vna 804/2019 ja Vna 805/2019) astuivat voimaan 15.7.2019 Valtioneuvoston asetukseen sähkötyöstä ja käyttötyöstä [...]

Valtioneuvoston asetuksien muutokset astuneet voimaan2019-08-15T14:45:59+03:00

Sähköala 8/2019 pääkirjoitus: Halpuus houkuttaa

Sähköala-lehden päätoimittaja Olli-Heikki Kyllönen Halpuus houkuttaa On taas se aika vuodesta, kun analysoidaan sähköurakointialan yritysten tuloksia viime vuodelta. Keskimääräisissä tuloksissa ei vuosien välillä ole suurtakaan vaihtelua. Myös yksittäisten [...]

Sähköala 8/2019 pääkirjoitus: Halpuus houkuttaa2019-08-15T14:19:00+03:00

Yrittäjät tiedottaa kilpailukieltosopimuksista

– Kilpailukieltosopimusten käyttöä ei saa vaikeuttaa silloin, kun sopimuksen tekemiselle on lainmukainen peruste. Kilpailukieltosopimusten epäasiallisen käytön estämiseen voi kuitenkin etsiä ratkaisuja, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä sanoo. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta mennä [...]

Yrittäjät tiedottaa kilpailukieltosopimuksista2019-08-14T10:53:23+03:00

Tilastokeskus: rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto

Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia vuoden 2018 kesäkuusta, mutta myynnin määrä pysyi vuodentakaisella tasolla. Rakentamisen kasvua jarrutti talonrakentamisen toimiala, jonka työpäiväkorjatun liikevaihdon muutos vuodentakaisesta on nyt kaksi peräkkäistä kuukautta ollut [...]

Tilastokeskus: rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto2019-08-14T10:48:20+03:00

Kannattavuuskysely: Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys vakaata

Sähkö- ja teleurakoitsijaliito STUL:n varsinaisten jäsenyritysten liikevaihdot kehittyivät vuonna 2018 suotuisasti. Sähköurakoitsijoiden taloudellinen asema on vahva. Yrityksistä pääosan kannattavuus parani ja se on keskimäärin hyvällä tasolla; hajontaa kannattavuuskehitykseen syntyy yrityskoon ja [...]

Kannattavuuskysely: Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys vakaata2019-08-12T12:20:35+03:00

Suomen Yrittäjät: Näin yritykset voivat torjua huijaukset

Suomen Yrittäjien uusi opas auttaa tunnistamaan ja torjumaan 12 yleisintä yrityksiin kohdistuvaa huijausta. Yrityksiin kohdistuvat huijaukset ja petosrikollisuus ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Suomen Yrittäjät on julkaissut oppaan, joka auttaa tunnistamaan [...]

Suomen Yrittäjät: Näin yritykset voivat torjua huijaukset2019-11-04T15:26:28+02:00
Go to Top