Vuoden parhaat yrittäjäyhdistykset palkittiin

Joroisten Yrittäjät, Ruokolahden Yrittäjät, Ulvilan Yrittäjät ja Kuopion Yrittäjät palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2019 parhaina paikallisyhdistyksinä. Vuoden 2019 toimialajärjestö on Nuohousalan Keskusliitto ry. Lisäksi palkittiin Alavieskan Yrittäjät Vuoden tekijänä, Ilomantsin Yrittäjät Vuoden vaikuttajana ja Lempäälän Yrittäjät Vuoden viestijänä. Satakunnan Yrittäjät on Elon, Fennian ja Finnveran valinta parhaaksi aluejärjestöyhteistyökumppaniksi. Paras järjestövideo tehtiin Vaasassa. Kunniamaininnan saivat Helsingin Yrittäjät ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät.

Yrittäjäjärjestön parhaat paikallisyhdistykset palkittiin jäsenmäärän mukaan neljässä sarjassa: 1–99, 100–199, 200–500 sekä yli 500 jäsenyritystä.

Suomen Yrittäjillä on 383 paikallisyhdistystä ja 58 toimialajärjestöä, joiden joukosta voittajat valittiin. Palkinnot jaettiin yrittäjäjärjestön Vaikuttajafoorumissa Victoria I-laivalla sunnuntai-iltana 9. helmikuuta.

Joroisten Yrittäjät edistää oman paikkakuntansa elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä
Joroisten Yrittäjät Etelä-Savosta palkittiin parhaana pienimpien yhdistysten sarjassa. Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja vahvistaa niin paikkakunnan yrittäjien kuin Joroisten elinvoimaa.

Ruokolahden Yrittäjät tukee yrittäjien osaamista
Alle 200 jäsenyrityksen yhdistyksistä parhaana palkittiin Ruokolahden Yrittäjät Etelä-Karjalasta. Yhdistys on järjestänyt monipuolisesti koulutusta yrittäjille ja tehnyt pitkäjänteisesti oppilaitosyhteistyötä sekä tuonut uudenlaista avoimuutta järjestön hallintoon.

Ulvilan Yrittäjät aktiivisesti ja uudistaen vie yrittäjien asiaa eteenpäin
Ulvilan Yrittäjät Satakunnasta palkittiin parhaana 200–500 jäsenyrityksen sarjassa. Yhdistys on aktiivisesti ja näkyvästi vaikuttanut ja viestinyt yrittäjien asioista sekä toteuttanut uudenlaisia tapahtumia.

Kuopion Yrittäjät pitää yritysten puolta ja yrittäjistä huolta
Suurimpien yhdistysten, eli yli 500 jäsenyhdistyksen sarjassa palkittiin Kuopion Yrittäjät Savosta jo toista kertaa peräkkäin. Yhdistys on yrittäjän arjessa läsnä ja kehittää aktiivisesti ja pitkäjänteisesti toimintaansa.

Vuoden tekijä Alavieskan Yrittäjät tuo lisäarvoa jäsenilleen
Vuoden tekijäksi valitaan yhdistys, jonka uusi toimintamalli tai palvelu on lisännyt jäsenten saamaa hyötyä jäsenyydestä. Alavieskan Yrittäjät Keski-Pohjanmaalta on Vuoden tekijä. Yhdistys on puhaltanut koko kuntaan yhteishenkeä ja innostusta. Heidän järjestämänsä tapahtuma Amacing Race on esimerkki innovatiivisesta tavasta markkinoida yrityksiä kuntalaisille.

Vuoden vaikuttaja Ilomantsin Yrittäjät vahvistanut kuntansa pitovoimaa
Ilomantsin Yrittäjät Pohjois-Karjalasta valittiin Vuoden vaikuttajaksi. Yhdistys on saanut toiminnallaan läpi ehdotuksen, jossa hyötyvät niin nuoret, kunta kuin yrittäjätkin. Paikallisyhdistys ja kunta ovat yhdessä tukeneet aloittavia lukiolaisia tietokoneen ja kirjojen hankinnoissa oman kotikunnan lukiossa.

Vuoden viestijä Lempäälän Yrittäjät saa aikaa muutosta viestinnällään
Lempäälän Yrittäjät Pirkanmaalta valittiin Vuoden viestijäksi. Yhdistys on saanut viestintänsä määrätietoisella kehittämistyöllä aikaan positiivista muutosta jäsenistönsä ja paikkakunnan yrittäjien arjessa.

Vuoden toimialajärjestö Nuohousalan Keskusliitto ry
Nuohousalan toimintaympäristö muuttui radikaalisesti vuoden 2019 alusta. Uudessa tilanteessa järjestö uudisti toimintaansa onnistuneesti: otettiin käyttöön OMAnuohooja-toimintamalli sekä käynnistettiin koulutusrakenteen uudistaminen. Liitto kunnostautui myös ympäristöasioissa, Mustahiili-kampanja sai Arktisen neuvoston kunniamaininnan.

Satakunnan Yrittäjät on paras aluejärjestökumppani
Yrittäjäjärjestön yhteistyökumppanit Elo, Fennia ja Finnvera valitsivat Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä parhaan yhteistyökumppanin. Palkinnon sai jo toista kertaa peräkkäin Satakunnan Yrittäjät.

Satakunnan Yrittäjät on yhdessä kumppanien kanssa luonut uudenlaista tekemistä alueelleen yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa hyödyntäen aktiivisesti kumppaniensa osaamisista sekä verkostoja. Yhteistyö on perustunut aktiiviseen vuorovaikutukseen ja yhdessä arvon luomiseen yrittäjille rohkeasti kokeillen uusia toimintatapoja arvonluomisessa. Toiminnassa on kannustettu ja tuettu paikallisyhdistysten yhteistyötä yrittäjä keskiössä -ajatuksella.

Paras järjestövideo Vaasasta
Parhaan järjestövideon palkinnon voitti Vaasan Yrittäjien tuottaman video, joka nosti esiin NoWork-yhteisön. Se mahdollistaa matalan kynnyksen verkostoitumisen. Lisäksi video välittää vahvistamista ja tunnetta. Video on onnistuttu tekemään paikallisyhdistyksen resursseilla.

Kunniamaininnat menivät Helsinkiin ja Rannikko-Pohjanmaalle
Helsingissä toimii määrällisesti eniten yrityksiä, mutta isossa kaupungissa yrittäjien tavoittaminen on hankalaa. Helsingin Yrittäjät teki paikallisyhdistysuudistuksen vuonna 2018. Uudet kuusi yhdistystä ovat uudistaneet toimintaansa palvelemaan yrityksiä entistä paremmin.

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät on keskittynyt ruotsinkielisten yritysten palveluiden kehittämiseen. Vuoden vaihteen jälkeen järjestöömme on liittynyt 250 uutta jäsentä.

Lisätietoja: