Työnantajan koronaohjeet on päivitetty

Työnantajan koronavirusta koskevia työturvallisuusvastuita on täsmennetty.

Työnantajan tulee ehkäistä koronaviruksen leviämistä riskien arvioinnilla, työn ja työmenetelmien suunnittelulla sekä työsuojelullisilla toimenpiteillä. Riskinarvioinnissa on huomioitava muun muassa työn luonne, alueellinen tartuntatilanne, mahdollisuus etätyöhön, lähikontaktien määrä ja kesto sekä mahdollisuus käyttää henkilönsuojaimia. Myös matkustamisen tarve ja siitä aiheutuva tartuntariski on huomioitava.

Jos työ voi johtaa koronavirukselle altistumiseen, on työnantajan altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi suoritettava sellaiset työhygieeniset toimenpiteet, joilla taudin vahingossa tapahtuva leviäminen voidaan estää (esim. pukeutumis- ja taukotilat, toimintojen aikataulullinen porrastus lähikontaktien välttämiseksi). Työnantajan tulee pitää luetteloa niistä henkilöistä, jotka ovat altistuneet työssään koronavirukseen.

 

Työnantajan päivitetyt koronavirusohjeet on julkaistu STULin jäsensivujen korona-info -osiossa.

Sähkömaailman Pykäläviidakko: Saako työntekijän tartunnasta kertoa?