Maarakennusalan kustannukset nousivat elokuussa 9,4 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 9,4 prosenttia vuoden 2020 elokuusta vuoden 2021 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden 28,2 prosentista kalliorakenteiden 3,2 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2015=100, elokuu 2021

Indeksi 2015=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,7 9,4
Pohjarakenteet 111,0 6,7
Maarakenteet 106,3 5,6
Kalliorakenteet 105,3 3,2
Päällysteet 127,4 28,2
Kunnallistekniset järjestelmät 110,5 9,7
Betonirakenteet 112,0 10,2
Tekniset ja muut järjestelmät 106,1 3,8
Murskaustyöt 1) 109,1 6,3
Teiden ylläpito 1) 105,8 3,4
Katujen ylläpito 1) 107,7 3,7
Ratojen ylläpito 1) 106,7 3,7
Ylläpito yhteensä 1) 106,8 3,6

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttaa edelleen eniten bitumin ja moottoripolttoöljyn kallistuminen.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)