Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia marraskuussa

Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi marraskuussa 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Myynnin määrällä mitattuna rakentamisen vuosikasvu oli 0,8 prosenttia. Maa- ja vesirakentaminen kehittyi toimialoista heikoimmin liikevaihdon ollessa toista kuukautta selvässä laskussa. Parhaiten kehittyi talonrakentaminen 7,4 prosentin vuosikasvulla.

Rakentamisen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, marraskuu 2019, %

Rakentamisen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, marraskuu 2019, %

Talonrakentaminen oli toimialoista ainoa, jonka myynnin määrä kehittyi positiivisesti vuoden takaiseen verrattuna kasvun ollessa 3,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto laski 4,5 prosenttia vuoden takaisesta ja myynnin määrä heikkeni 1,3 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia vuoden takaisesta myynnin määrän vähentyessä kuitenkin 0,5 prosenttia.

Rakentamisen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, marraskuu 2019, %

Rakentamisen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, marraskuu 2019, %

Liikevaihto sekä myynnin määrä kasvoivat lokakuuhun verrattuna

Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi marraskuussa 0,6 prosenttia lokakuuhun verrattuna. Kausitasoitettu myynnin määrä kasvoi 0,4 prosenttia kuukauden takaisesta.

Rakentamisen kausitasoitetun liikevaihdon ja myynnin määrän muutos edellisestä kuukaudesta, %

Rakentamisen kausitasoitetun liikevaihdon ja myynnin määrän muutos edellisestä kuukaudesta, %

Rakentamisen liikevaihtoindeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoon, jota täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelulla. Rakennusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita laskutuskäytännöistä johtuen. Suurten projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka projektia varten on työskennelty useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina.

Rakentamisen liikevaihdon trendit toimialoittain (TOL 2008)

Rakentamisen liikevaihdon trendit toimialoittain (TOL 2008)

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus