Rakennuskustannukset kääntyivät elokuussa 0,5 prosentin laskuun vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset laskivat vuoden 2020 elokuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Työkustannukset laskivat 0,3 prosenttia ja tarvikepanosten hinnat 0,6 prosenttia edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Palveluiden hinnat nousivat 0,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakennuskustannusindeksin pitkän aikavälin kehitys

Rakennuskustannusindeksin pitkän aikavälin kehitys

Tarvikepanosten hinnat ovat laskeneet vuodentakaisesta jo vuoden 2019 lokakuusta kesäkuuhun 2020 asti, vaikka rakennuskustannusindeksin vuosimuutokset ovat pysyneet niukasti positiivisina. Nyt elokuussa työpanosten ja tarvikepanosten yhtäaikainen lasku käänsivät rakennuskustannusten kokonaisindeksin laskuun. Työpanosten laskua selittää lähdeaineistona käytetyn ansiotasoindeksin kehitys. Ansiotasoindeksin tiedot ovat tarkentuneet aineiston täydentymisen vuoksi edellisen rakennuskustannusindeksin julkaisun jälkeen.

Heinäkuusta elokuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi laski 0,6 prosenttia. Työkustannukset laskivat 0,9 prosenttia. Tarvikepanokset ja palveluiden hinnat laskivat molemmat 0,3 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi 2015=100, elokuu 2020

Avaa taulukko suurempana

Ammattimainen uudistalonrakentaminen Painot Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Kokonaisindeksi 1000 103,9 -0,6 -0,5
Kustannuslajeittain Työpanokset 400 103,1 -0,9 -0,3
Tarvikepanokset 510 104,8 -0,3 -0,6
Palvelut 90 102,5 -0,3 0,1
Käyttötarkoituksen mukaan Asuinrakentaminen 440 104,0 -0,6 -0,6
Muu talonrakentaminen 560 103,8 -0,5 -0,4

Lähde: Rakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (365,6 kt)