Kysely: Palkkatuen käyttö yleisintä isommissa yrityksissä

85 prosentissa yrityksiä ei ole ollut viimeisen kahden vuoden aikana työntekijää, jonka palkkakustannuksiin on saatu palkkatukea. Eniten palkkatuettuja työntekijöitä on vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä.  

Suomen Yrittäjät pyysi Kantar TNS:ää selvittämään palkkatuen tilannetta. Kyselyyn vastasi 1007 yrittäjää. Vain 12 prosentissa suomalaisyrityksissä on viimeksi kuluneet kahden vuoden aikana ollut työntekijä, jonka palkkaamiseen saa palkkatukea. Eniten heitä oli teollisuusyrityksissä (23 %) ja vähiten palvelualalla (9 %).

Lähes viidennes yrityksistä, joka oli palkannut henkilön palkkatuella, olisi palkannut kyseisen henkilön muutenkin. Kiinnostavaa vastauksissa on myös se, että palkkatukea käyttäneistä yrityksistä jopa 69 prosenttia vastasi, että työntekijän työ jatkuu myös palkkatukijakson jälkeen.

– Palkkatukea hyödyntäneiden yritysten otos on varsin pieni, joten on syytä olla vetämättä hätiköityjä johtopäätöksiä palkkatuen vaikuttavuudesta. Kun asiaa on tutkittu tilasto- ja rekisteriaineiston pohjalta, on selvinnyt, että palkkatuen vaikuttavuus myöhempään työllistymiseen ei ole kovin suuri – työttömyyskuukaudet vähenevät vain alle kuukaudella verrattuna niihin, jotka eivät ole olleet palkkatuetussa työssä, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Jokainen uusi työpaikka on tietenkin tärkeä, mutta palkkatuki ei ole se kruunun jalokivi, jolla työllisyysastetta saadaan nostettu. Merkityksetön se ei kuitenkaan ole, mutta ennen kaikkea tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, joilla työllistämistä helpotetaan ja kannusteita työllistyä parannetaan, hän jatkaa.

Palkkatukisysteemissä vielä kehitettävää

Yli 40 prosenttia palkkatukea hyödyntäneistä yrityksistä arvioi, että palkkatuen haku- ja maksatusprosessi toimii hyvin.

– Tämä on myönteinen asia. Toisaalta kuitenkin lähes joka viides arvioi sen toimivan huonosti tai erittäin huonosti. Prosessissa on siten selvästi vielä parantamista, Makkula toteaa.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1007 pk-yrityksen edustajaa.
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Tiedot kerättiin joulukuun 2019 kahden ensimmäisen viikon aikana.

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja noin 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.