Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden palkankorotukset 1.7.2022

Sähkötekniset työnantajat STTA:n ajankohtaistiedotteessa AT 12/2022 käsitellään heinäkuun 2022 alussa toteutettavia yleissitovan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 2022 – 2024 mukaisia palkankorotuksia. Korotukset tehdään sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen. Korotusten suuruus on 2,0 %. Korotus koskee myös palkkataulukoita, lisiä ja henkilöstön edustajien erilliskorvauksia.

Katso lähemmät tiedot korotuksesta STUL:n jäsensivuilla julkaistusta STTA:n ajankohtaistiedotteesta AT 12/2022

Palkkataulukot, lisät ja henkilöstön edustajien korvaukset ajalla 1.7.2022 – 31.3.2023 löydät tiivistetysti STTA:n julkisilta sivuilta osoitteesta: https://www.stta.fi/wp-content/uploads/2022/05/Sahkoistys-_ja_sahkoasennus_taulukot_ja_lisat_01072022.pdf

Työehtosopimusta koskeva hyväksytty neuvottelutulos, josta myös tekstimuutokset ilmenevät, on nähtävillä STTA:n julkisilla sivuilla osoitteessa: Sahkoistysalan_TES-neuvottelutulos_310322.pdf (stta.fi)

Työehtosopimus sähköisessä muodossa julkaistaneen elo-syyskuussa. Painetut työehtosopimuskirjat toimitetaan STUL:n työmarkkinaryhmän jäsenyrityksille ryhmän palvelumaksuun sisältyvänä syksyn aikana.

Palkankorotuksia vuodelle 2023 ei ole vielä sovittu. Työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023, mikäli syksyllä käytävissä vuoden 2023 palkkaratkaisua koskevissa neuvotteluissa ja urakkatyömääräyksiä koskevassa työryhmässä (neuvottelutuloksen kohta 6.1), ei päästä osapuolia tyydyttävään tulokseen 31.12.2022 mennessä.

Lisätiedot: STUL:n työsuhdeasiain neuvonta, tyosuhdeasiat@stul.fi , puhelin 09 547 610.

Ystävällisin terveisin

 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, työmarkkinaosasto

Sari Rissanen, lakimies
Puhelin 041 453 4074