Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2022-2024 on julkaistu sähköisenä

Alan toimihenkilöiden työsuhteissa yleissitovana noudatettava Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 4.3.2022–29.2.2024 on julkaistu sähköisessä muodossa Sähkötekniset työnantajat STTA:n julkisilla sivuilla:
https://www.stta.fi/wp-content/uploads/2022/06/Talotekniikka-alan_tyoehtosopimus_toimihenkiloille_040322-290224.pdf

Painetut työehtosopimuskirjat toimitetaan STUL:n työmarkkinaryhmän jäsenyrityksille ryhmän palvelumaksuun sisältyvänä heinä-elokuussa.

Samalla muistutamme, että talotekniikka-alan toimihenkilöiden palkkoja on tullut / tulee korottaa 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,4 %:n suuruisella yritys- tai toimipaikkakohtaisella erällä.

Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä 0,4 % lasketaan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien toimihenkilöiden huhtikuun 2022 palkoista luontoisetuineen. Erän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti.

Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä voidaan käyttää esimerkiksi yksittäisiin ”kuoppakorotuksiin” tilanteessa, jossa jonkun toimihenkilön palkkaus ei ole linjassa vastaavan vaativuustason työtä vastaavalla suoritustasolla tekevän toisen toimihenkilön palkkauksen kanssa.

Erää voidaan myös käyttää henkilökohtaisiin ”meriittikorotuksiin”,  mikäli jonkun toimihenkilön suoriutuminen on hyvällä tasolla  siten, että hän ansaitsisi palkankorotuksen.

Ellei tällaisia tarpeita yritys- tai toimipaikkakohtaisen erän käytölle ole, jaetaan myös 0,4 %:n suuruinen yritys- tai toimipaikkakohtainen erä yleiskorotuksena kaikille toimihenkilöille.

Olennaista kaikissa tapauksissa on, että kyseinen erä  0,4 % käytetään kokonaisuudessaan korotuksiin – summaa ei saa olla käyttämättä.

Toimihenkilöiden palkankorotuksia vuodelle 2023 ei ole vielä sovittu. Työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023, mikäli vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei päästä osapuolia tyydyttävään tulokseen sopimukseen 15.1.2023 mennessä.

Toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta ja palkankorotuksista on tiedotettu aiemmin STUL:n jäsensivuilla julkaistussa Sähkötekniset työnantajat STTA:n ajankohtaistiedotteessa AT 3/2022

Lisätiedot: STUL:n työsuhdeasiain neuvonta, tyosuhdeasiat@stul.fi , puhelin 09 547 610.

Ystävällisin terveisin

 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, työmarkkinaosasto

Sari Rissanen, lakimies
Puhelin 041 453 4074