STUL:n työmarkkinaryhmä tiedottaa: AT 10/2021; Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset työntekijöille vuonna 2022

Verohallinto on 25.11.2021 tehnyt päätöksen (VH/5752/00.01.00/2021) vuonna 2022 verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Alalla yleissitovina noudatettavien Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ja Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan vuonna 2022 tehtäviltä työmatkoilta maksettavat

matkakustannusten korvaukset ovat seuraavan suuruisia:

  • kokopäiväraha                    45,00 euroa
  • osapäiväraha                       20,00 euroa
  • ateriakorvaus                      11,25 euroa
  • yömatkaraha                       13,00 euroa
  • kilometrikorvaus /auto 46 senttiä kilometriltä

Lähemmät tiedot Verohallinnon päätöksen mukaisista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022 löydät STTA:n ajankohtaistiedotteesta AT 10/2021

STUL:n työmarkkinaryhmä tiedottaa: AT 11/2021; Ohjeita sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden palkanmaksuun itsenäisyyspäivän, joulun ja vuodenvaihteen arkipyhien yhteydessä

Sähkötekniset työnantajat STTA:n ajankohtaistiedotteesta AT 11/2021 löydät ohjeet yleissitovan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden itsenäisyyspäivän, joulun, uudenvuoden ja loppiaisen ajan palkanmaksuun.

Linkki ajankohtaistiedotteeseen AT 11/2021

Lisätiedot: STUL:n työsuhdeasiain neuvonta, tyosuhdeasiat@stul.fi , puhelin 09 547 610.

Hyvää itsenäisyyspäivää & Rohkeina Kohti Uutta Vuotta!

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto / työmarkkinaosasto

Esa Larsén
Johtaja, työmarkkina- ja lakiasiat
Puhelin 041 453 4075