Rahoitushakua uudistetaan – prosessi käynnistyy nyt yhteydenotolla

STEKin hankerahoitus uudistuu perusteellisesti vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on tehdä prosessista hakijalle helpompi selkiyttämällä rahoituksen kriteerejä, mahdollistamalla joustavampi hakuaikataulu ja rahoituspäätösten teko. Tavoittenamme on yhtälailla palvella hakijoita paremmin kuin myös löytää uusia potentiaalisia tahoja hankerahoituksen piiriin ja verkostoomme.

Aina ensin yhteydenotto

Vuoden 2023 siirtymäprosessin aikana rahoituksen haku käynnistyy vain yhteydenotolla. STEK.fi:n sivulla ei enää voi jättää hakemusta ottamatta ensin yhteyttä. Toivon yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse (timo.kekkonen @ stek.fi). Vastaan kaikkiin viesteihin. Arvioimme hakijan kanssa yhdessä hankkeen sopivuutta STEKin rahoitettavaksi ja sovimme jatkotoimenpiteistä.

Tavoitteena laajempi yhteistyö

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on saada uusia toimijoita erityisesti korkeakouluja muita oppilaitoksia verkostoomme ja myös rohkaista monivuotisia hankekumppaneitamme verkostoitumaan ja käymään dialogia laajempien yhteishankkeiden löytämiseksi. Kaikkien hankkeiden arvioinnissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, miten hankkeiden tuloksien hyödyntämistä edistetään muun muassa viestinnän keinoin.

Ihan kaikki ei muutu kerralla

Jotkin perusperiaatteet kuitenkin säilyvät ennallaan. STEKin rahoitus suuntautuu jatkossakin yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka osuvat yhdistyksen painopistealueisiin. Rahoituksen maksimimäärä tulee jatkossakin päsääntöisesti olemaan korkeintaan 50 prosenttia koko hankkeeen budjetista. Ja hankkeita arvioi edelleen STEKIn jäsenyhdistysten edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä, joka tekee esityksen STEKin hallituksen hyväksyttäväksi.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen,

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

Timo Kekkonen
toimitusjohtaja

Tilaa STEKin uusi sidosryhmäuutiskirje