STEK, STUL ja STK tukevat älykkään talotekniikan tutkimusta miljoonalla eurolla

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) lahjoittavat Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoululle miljoona euroa älykkään talotekniikan ja älyrakennusten opetuksen ja tutkimuksen kehittämistyöhön.

Älyrakennusten merkitys korostuu uusiutuvan energian ja digitalisaation synnyttämässä murroksessa. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa toimii alan työelämäprofessuuri. Lisäksi tavoitteena on älyrakennusten tutkijakoulun perustaminen.

– Nämä yhdessä tukevat jatkossa alan perusopetusta ja älyrakennuksen kokonaisuutta ymmärtävien osaajien kouluttamista, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaani Jyri Hämäläinen kertoo.

STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkosen mukaan työmarkkinat tarvitsevat tulevaisuudessa laaja-alaisia osaajia, joiden koulutus pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon.

– Uusien teknologioiden vaikutus erilaisissa työtehtävissä on suuri ja lahjoituksellamme haluamme olla tukemassa korkeakoulutuksen kehitystyötä, Kekkonen toteaa.

Myös STK ja STUL haluavat olla vahvasti mukana älyrakennusten yhteistyöverkoston rakentamisessa.

– Jäsenyritystemme kannalta on tärkeää, että tulevaisuuden osaajien koulutus linkittyy niihin haasteisiin, joita sähköala osaltaan haluaa ratkaista, ja toisaalta, että uusin tutkimustieto ja sen sovellukset ovat koko verkoston saatavilla, STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen sanoo.

– Modernin talotekniikan tutkimus ja koulutus vaativat ehdottomasti lisää resursseja. Tietoa tarvitaan tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. On tärkeää, että kautta linjan diplomitöistä väitöskirjoihin, älykkään talotekniikan rooli nousee entistä paremmin esille. Talotekniikan kasvavaa merkitystä ei ole aiemmin huomioitu riittävällä painoarvolla ja tähän haluamme panostuksellamme vaikuttaa, STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

Lisäksi LVI-tekniikan tutkimusta tukeva K.V. Lindholmin säätiö lahjoittaa tutkimushankkeella 75 000 euroa.

Älyrakennusten opetus ja tutkimus keskittyvät Aalto-yliopistossa käyttäjäkeskeisyyteen, autonomisiin itseoppiviin järjestelmiin, digitalisaation tuomiin uusiin toimintatapoihin sekä integraatioihin talotekniikan, ICT-järjestelmien, energiaverkkojen sekä liikenteen välillä. Opetusalaan kuuluvassa sähkösuunnittelussa huomioidaan myös uusien teknologioiden vaikutus suunnittelijan työhön.

Lisätietoa lahjoituksesta: Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu dekaani Jyri Hämäläinen; dean-elec@aalto.fi

Lisätietoja talotekniikan tutkimuksesta ja koulutuksesta: Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun työelämäprofessori Heikki Ihasalo (heikki.ihasalo@aalto.fi) ja työelämäprofessori Jaakko Ketomäki (jaakko.ketomaki@aalto.fi).

Aalto yliopiston tiedote

Tutkimusryhmän verkkosivut