Työeläkeyhtiöille mahdollisuus pidentää TyEL ja YEL -maksujen maksuaikaa

Työeläkeyhtiöt voivat STM:n 19.3. tekemän päätöksen nojalla pidentää työeläkemaksujen ja yrittäjän eläkevakuutusmaksujen maksuaikaa kolmeen kuukauteen.

Muutos antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville työnantajille ja yrittäjille joustoa työeläkevakuutusmaksujen suorittamiseen.

Uuden lisämaksuajan myötä työnantaja voi saada enintään kolme kuukautta ylimääräistä maksuaikaa vakuutusmaksuille, jotka perustuvat helmi-toukokuussa maksettaviin palkkoihin. Näin esimerkiksi maaliskuussa maksetuista palkoista voi saada maksuaikaa elokuun loppuun asti.

TyEL-maksuajan pidentämistä tulee hakea kunkin yrityksen omasta eläkeyhtiöstä.

Maksun lykkäämisajalta peritään myöhemmin 2 %:n korko.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö  20.3.2020 klo 11.30