Sähkön hinta ennätyskorkealla

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sähkön markkinahinnan keskiarvo oli Energiaviraston mukaan 115,00 euroa megawattitunnilta. Se on korkein vuosineljänneksittäin laskettu sähkön hinta syöttötariffijärjestelmän historiassa. Syöttötariffitukia on maksettu uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle vuodesta 2011 alkaen.

Sähkön hinnan ylittäessä tavoitehinnan 83,50 euroa megawattitunnilta, syöttötariffia ei makseta tuulivoimaloille. Sähkön markkinahinta oli myös suurempi kuin lämpöpreemiolla korotettu puupolttoainevoimaloiden syöttötariffituki, joten järjestelmään kuuluvalle ainoalle puupolttoainevoimalalle ei makseta syöttötariffia. Sen sijaan biokaasuvoimaloille maksetaan tukea 18,50 euroa megawattitunnilta, koska biokaasun syöttötariffia korotetaan lämpöpreemiolla, jota maksetaan 50 €/MWh normaalin syöttötariffin lisäksi.

Energiaviraston tiedote