Sähköinfo hakee palvelukseensa tuotepäällikköä

Sähköinfo Oy on STUL ry:n omistama sähköistysalan merkittävin tiedontuottaja: kehitämme alaa, neuvomme, tiedotamme, koulutamme, tutkimme ja osallistumme alan markkinointiin. Julkaisemme tietotuotteita, lehtiä ja kirjallisuutta alan ammattilaisille, yrityksille ja op­pilaitoksille. Palveluksessamme on 49 alan osaajaa. Toimistomme sijaitsee Espoon Leppävaarassa.

Haemme

Tuotepäällikköä

tarjouslaskentatyökalujen kehittämiseen

Ensisijainen tehtäväsi on sähköurakoinnin tarjouslaskentapakettien ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tehtävään kuuluu yksikkökustannusjulkaisujen ylläpito sekä muiden sähköurakoinnin digitaalisten tuotteiden kehittäminen. Tehtävänkuva tarkentuu valittavan henkilön mukaan.

Tehtävän hoitaminen edellyttää tietoa asennustarvikkeista, niiden asennustavoista sekä asennustyön hinnoittelusta. Sopiva tausta tehtävän hoitamiseen on esimerkiksi sähköalan tai ICT-alan insinööri, jolla on kokemusta sähköurakoinnin tarjouslaskennasta ja työmaanhoidosta. Lisäksi henkilö tuntee alan ohjelmistoja ja hänellä on sekä halu että kykyä kehittää uusia digitaalisia työkaluja sähköurakoinnin tarjouslaskennan ja työmaahoidon tehostamiseen. Tehtävä edellyttää hyvää neuvottelutaitoa ja sopimusosaamista yhteydenpidossa ohjelmistotoimittajien, tukkureiden ja valmistajien  kanssa.

Tarjoamme Sinulle haasteellisen ja monipuolisen tehtävän sähköalan näköalapaikalta.

Lisätietoja tehtävästä antavat Esa Tiainen ja Satu Valldén, puh. 09 547 610.

Lisätietoja STUL ry:stä ja Sähköinfo Oy:stä löydät sivuilta stul.fi ja sahkoinfo.fi

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 30.10.2020 mennessä säh­köpostitse osoitteeseen maarit.kumlin@stul.fi  tai postitse osoitteeseen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Maarit Kumlin, PL 55, 02601 ESPOO.