Sähköasentajien palkat nousevat elokuussa

Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden palkat nousevat 1.8.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toukokuussa 2020 hyväksytyn työehtosopimuksen mukaisesti.

Aurinkopaneelien asennusta. Kuva Mikko Arvinen

 

Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden aikapalkkoihin tehdään senttimääräinen korotus, jonka suuruus määräytyy työntekijän palkkaryhmän mukaan. Korotukset vastaavat enimmillään 1,7 %:n tasoa.

Myös urakkahinnoitteluihin ja kesken olevissa urakkatöissä maksettaviin palkkoihin tehdään 1,7 %:n suuruinen korotus.

Tarkat tiedot palkankorotuksista löytyvät toukokuussa 2020 hyväksytystä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton työmarkkinaryhmän jäsenyrityksille on lähetetty tiedote palkankorotusten vaikutuksista.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus ja palkkataulukot Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n sivuilla