Ratkaisut vastuulliseen rakentamiseen: avoimuus, yhteistyö ja valvonta

Tilaajilla on keskeinen rooli rakentamisen vastuullisuudessa, todettiin Rakentamisen Laatu RALA ry:n järjestämässä round table -keskustelussa, jossa haettiin ratkaisuja rakentamisen vastuullisuuskysymyksiin.

Mukana keskustelemassa olivat Rakennusliitto ry:n puheenjohtaja Matti Harjuniemi, kestävän kehityksen ja uusien palvelujen johtaja Liisa Jäätvuori A-Insinöörit Oy:stä, Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Jani Kemppainen, Helsingin yliopiston toimitilajohtaja ja RALAn hallituksen puheenjohtaja Teppo Salmikivi sekä RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman. Keskustelun moderaattorina toimi Mainostoimisto Raudan vastuullisuusasiantuntija Timo Rantanen.

”Tämän päivän julkista keskustelua leimaa ikävä vastakkainasettelu ja tarkoitushakuinen repivyys, joilla vain haaskaamme resursseja asioiden aidolta edistämiseltä. Oli hienoa huomata, että tässä tilaisuudessamme käytiin erittäin rakentavaa, yhteistyöhenkistä keskustelua, jossa näkyi tahto viedä asioita eteenpäin sekä avartaa niin omia kuin toistenkin näkökulmia”, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman sanoo.

Tilaajien vastuu koko arvoketjussa
Keskustelussa korostui tilaajan rooli rakennusalan vastuullisuuden edistämisessä. Monesti tilaaja käsitetään vain hankkeeseen ryhtyvänä tahona, mutta round tablessa muistutettiin, että työn tilaajia on itse asiassa useita kaikkialla rakennushankkeen arvoketjussa. Vaadetta vastuullisuudesta ei voi sälyttää yksin hankkeeseen ryhtyvälle vaan koko arvoketjun yhteistyö, avoimuus ja proaktiivisuus ovat avainasemassa niin laadun kuin vastuullisuuden varmistamisessa.

Päivän haaste: vastuullinen hankinta
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi esitti muille panelisteille päivän haasteen: miksi niin usein työvoiman ja tarvikkeiden hankita suuntautuu halpamaihin? Sosiaalisen vastuun haasteet rakennusalalla ovat viime aikoina nousseet myös mediassa uutisaiheeksi. Panelistien vastauksissa korostui valvonnan ja jäljitettävyyden parantaminen. Yhtenä konkreettisena keinona nähtiin hiilijalanjälkilaskenta, jonka avulla voidaan materiaalien alkuperä selvittää yhä paremmin. Työvoiman kohdalla nähtiin asian vaativan tilaajan osallistumista hankkeeseen yhä voimakkaammin. Yhteistoiminnallisissa hankkeissa tilaaja on lähempänä itse toteutusta, jolloin myös valvonta on parempaa.

Sertifikaattien merkitys toiminnan kehittämisessä
Paneelissa keskusteltiin myös, miten RALA ja sen tuotteet voisivat tarjota ratkaisuja vastuullisuuden edistämiseen erityisesti PK-segmentissä. Monesti suuryritysten käyttämät vastuullisuuden ohjaustyökalut, kuten YK:n kestävä kehitys 2030 -mittarit tai GRI:n raportointikehikot koetaan pienemmissä yrityksissä liian raskaiksi hallita. RALAn sertifioinneilla voidaan kuitenkin parantaa omaa toimintaa ja samalla avata tilaajille mahdollisuus vertailla eri yritysten vastuullisuustyötä.

Kun vastuullisuudesta huolehditaan, saadaan aikaan taloudellisesti kestäviä hankkeita, totesi paneelin päätteeksi toiminnanjohtaja Tuula Råman. Toimialan vastuullisuuskehitys on pitkälti sen omissa toimintatavoissa. Työkalut löytyvät niin pienemmille kuin suuremmille toimijoille. Tärkeintä on avoimuus, yhteistyö ja tahto tehdä eteenpäin vieviä ratkaisuja.

Lisätietoja:

Tuula Råman, toiminnanjohtaja, Rakentamisen Laatu RALA ry, p. 040 060 7429, tuula.raman@rala.fi

Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton suomalaisen rakennetun ympäristön laatua ja vastuullisuutta sekä rakennusalan läpinäkyvyyttä edistävä asiantuntijaorganisaatio. RALAn palvelut parantavat rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Lisäksi RALA kerää, tulkitsee ja julkaisee luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa alan yritysten laadukkaasta ja vastuullisesta toiminnasta. www.rala.fi

Keskustelu on katsottavissa tallenteena RALAn YouTube-kanavalla.