Kustannustukea koronaviruksen kolhimille yrityksille – tietoisku tuen hakemisesta 6.7. klo 13-14

Eduskunta päätti perjantaina 26.6. kustannustuesta, joka haetaan Valtiokonttorista. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Lainvalmistelussa päädyttiin malliin, jossa

a) yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10 % liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden ja

b) jos yritys toimii tällaisella toimialalla edellytettäisiin lisäksi, että yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.

Lakiesityksen mukaan yritykselle myönnettävän tuen tulee ylittää 2 000 euroa. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa  yritystä kohti. Tukikausi on kaksi kuukautta (1.4.–31.5.2020).

Koulutus kustannustuen hakemisesta

Maanantaina 6.7. klo 13-14 on tarjolla maksuton webinaari-tietoisku, jossa Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori informoivat yrittäjiä kustannustuesta.
Tietoisku antaa vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Kuka tukea voi saada?
  • Mitkä ovat hakemisen kriteerit ja mihin tukea voi saada?
  • Miten hakeminen tapahtuu?
  • Mitä minun tulee huomioida hakulomaketta täyttäessäni?

Puhujina tietoiskussa on asiantuntijoita, jotka antavat konkreettista neuvontaa ja opastusta siitä, kuinka kustannustukea haetaan.

Enemmän tietoa koulutuksesta ja linkki ilmoittautumiseen täältä: https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/629585-tietoisku-kustannustuesta

Lähde: Suomen Yrittäjät tiedote 26.6.2020