Kari Kaleva on koko mittavan sähkösuunnittelu-uransa ajan ollut mukana kehittämässä sähköistysalan suunnitteluprosessia ja koko sähköistyksen hyvää hankintaprosessia. Insinööriksi kouluttautunut ja sen jälkeen useita alan pätevyyksiä hankkinut Kaleva aloitti uransa sähkötyönjohtajana, eteni vanhemmaksi sähkösuunnittelijaksi, edelleen suunnitteluryhmän johtajaksi ja sen jälkeen Grandlund Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Kaleva työskentelee edelleen Granlundilla Senior Advisorina.

Kuvassa vasemmalta kehittämispalkinnon jakaja Olli-Heikki Kyllönen, keskellä palkinnon saaja Kari Kaleva ja oikealla Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas

Kari Kaleva on ollut ratkaisevassa roolissa useissa alan merkittävissä kehitysprojekteissa ja -hankkeissa, joissa on tuotettu sähköistysalalle hyödyllisiä työkaluja, ohjeistoja ja suosituksia sekä muita tietotuotteita. Alla muutamia poimintoja:

– Piirustusten siirto CAD-muotoiseksi kehityshanke, Valtion kiinteistölaitos, 1997

– S 2010 Nimikkeistöryhmään osallistuminen, 2007-2008

– Suunnittelualan tehtäväluettelon Telu 2012 Talotekniikan osuuden laadinta ja Hanketietokortin HT

laadinta 2007-2012 ja päivitys, 2016-2017

– Sähköisen talotekniikan hankesuunnitteluohjeisto -ryhmään osallistuminen, 2012-2013

– Dokumentoinnin / digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntijaryhmään osallistuminen, 2017-

– Määrälaskenta suosituksen ja ohjeiston laadintaan osallistuminen

– Sähköisen talotekniikan tavoite- ja laatumääritykset työryhmään osallistuminen, 2012

– Sähköselostusryhmään osallistuminen, 2009-2014

– Sähköteknisten piirustus- ja dokumentointikäytäntöjen kehittämisryhmään osallistuminen, 2008—2009

– Avoimet rakennusautomaatiojärjestelmät -kirjan suunnittelu- ja dokumentointiosuuden laadinta, 1997

– ST-kortti Elinkaarikustannusten vaikutus järjestelmävalintoihin, Sähköinfo Oy, 1997

Kari Kalevalla on paraikaa vedettävänään hanke, jossa kehitettään rakentamisen alkuvaiheeseen sopivaa määräarviopohjaista urakkalaskentamateriaalia. Hankkeessa haetaan järkevää mallia, jolla urakoitsijan valinta saataisiin tehtyä määräpohjalta ja toteutussuunnitelmia voitaisiin tehdä rinnan rakennusvaiheen kanssa.

Kehityshankkeiden toteuttamisen lisäksi Kaleva on arvostettu ja haluttu luennoitsija ja kouluttaja lukuisissa alan tilaisuuksissa ja seminaareissa. Varsinaisessa päivätyössään Kari Kalevalla on ollut ratkaiseva rooli Granlund Oy:n kehittymisessä yhdeksi sähkösuunnittelun ehdottomista edelläkävijäyrityksistä Suomessa.

Järjestötyö

Kalevan intohimo sähköistysalaan näkyy myös lukuisissa järjestötehtävissä. Kaleva on ollut kahteen otteeseen Sähkösuunnittelijat NSS ry:n hallituksen jäsen. Sähkösuunnittelijoiden pätevyyslautakunnassa hän työskenteli 10 vuoden ajan sekä  vuoden 2018 loppuun asti SKOL ry:n Talotekniikkatoimikunnan jäsenenä.

Lisätietoja:

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiöstä ja palkintojen jakamisen perusteista
– Asiamies Inka-Liisa Ahokas, Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö, puh. 09 547 610, inka-liisa.ahokas@stul.fi
– www.skt-saatio.fi

Kehittämispalkinnon saaja
– Senior Advisor Kari Kaleva, puh. 050 525 2240, kari.kaleva@granlund.fi