Vuorokauden kestäviä poliittisia työtaisteluita viidessä paperiteollisuuden tuotantolaitoksessa ajalla 14.2.-17.2.2024

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 9.2.2024 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista.

Työnseisaukset koskevat alla lueteltavissa paperiteollisuuden tuotantolaitoksissa tehtäviä töitä, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta työehtosopimuslain (työnantajajärjestöjen jäsenyritykset) tai työehtosopimuksen yleissitovuuden nojalla. Työnseisaukset koskevat lisäksi Sähköalojen ammattiliiton ja MM Kotkamills Boards Oy:n ja MM Kotkamills Absorbex Oy:n välisiä työehtosopimuksia.

Työnseisaukset toimeenpannaan seuraavasti:

  • MM Kotkamills Boards Oy, 14.2.2024 klo 07.00 – 15.2.2024 klo 07.00;
  • MM Kotkamills Absorbex Oy, Kotkan tehdas, 14.2.2024 klo 07.00 – 15.2.2024 klo 07.00;
  • Noyryon Chemicals Oy, Oulun ja Äänekosken tehtaat, 15.2.2024 klo 07.00 – 16.2.2024 klo 07.00;
  • UPM Raflatac Oy, Tampereen tehdas 16.2.2024 klo 06.00 – 17.2.2024 klo 06.00.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Sähköalojen ammattiliiton ilmoitus työtaisteluista liitteenä.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

STTA kehottaa jäsenyrityksiään olemaan viipymättä yhteydessä tilaajien edustajiin ilmoitettujen työnseisausten takia.

Lisätiedot stta@stta.fi, puhelin 09 547 610