Johtotähtinä kannattavuus ja turvallisuus

Jämsäläinen Sähkö-Äijät Oy julistettiin tänään 25.11. Vuoden 2021 sähköurakoitsijaksi. Tunnustuksen vastaanottivat Sähköurakoitsijapäivien iltajuhlassa Hämeenlinnan Aulangolla toimitusjohtaja Tuomo Hakala ja Sähkö-Äijät Pirkanmaa Oy:n toimitusjohtaja Keijo Kahilampi.

Tuomo Hakala ja Keijo Kahilampi. Kuva Pekka Hovi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry nimeää vuosittain jäsenistöstään sähköurakoitsijan, jonka toiminta ja tulokset toimivat esikuvana koko alalle. STUL arvostaa paitsi kannattavuutta ja hyvää mainetta myös aktiivisuutta koko alan edistämisessä.

Vuonna 1976 perustetulla Sähkö-Äijät Oy:llä on toimipisteet Jämsän lisäksi Jyväskylässä ja Tampereella. Töitä tehdään kuitenkin reilusti yli kuntarajojen, joten yritys tarjoaa palvelujaan huomattavan laajalla alueella Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Lisäksi Jämsään on perustettu teollisuusurakointia toteuttamaan sisaryhtiö Sähkö-Äijät Teollisuus Oy.

– Jämsässä teemme laidasta laitaan töitä pienestä asiakaspalvelutyöstä niin suureen kuin mitä tällä seudulla ylipäätään rakennetaan. Kaipolan paperitehtaan sulkemisen jälkeen täällä on oltu varovaisia investoinneissa. Toisaalta ympäristökunnat ovat aina olleet meille merkittävä työllistäjä ja teemmekin Jämsästä käsin noin 40–60 kilometrin alueella töitä. Jyväskylässä keskitymme asuntorakentamiseen, julkiseen rakentamiseen ja teollisuussähköistykseen. Pirkanmaalla puolestaan on eniten asuntotuotantoon liittyviä töitä, luettelee Hakala.

Tuomo Hakalan henkilökohtainen ura sähköistysalalla alkoi 1980-luvulla Jyväskylän ammattikoulusta. Sähköasennustöitä eri puolilla Suomea tehtyään ja sähköteknikon tutkinnon suoritettuaan polku johti Sähkö-Äijiin vuonna 1995, jolloin mies aloitti yrityksessä työjohtajana. Koko yritys ja toimitusjohtajuus Hakalalle siirtyi hallitun omistajanvaihdoksen kautta vuonna 2007.

Käyttäjiä varten on tehtävä turvallisia sähköasennuksia. Ja yhteistä kaikille on myös se, että sitä työtä pitää tehdä itselle kannattavasti! Turvallisuus ja kannattavuus, niissä on tiettyjä lainalaisuuksia mitä ei voi unohtaa. Kuva Ilona Savitie

Turvallisuus kaiken toiminnan kivijalka

Sähkö-Äijät työllistää neljässä toimipisteessään yhteensä 50 asentajaa. 8 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä sähköurakointiyritys on kasvanut nykykokoonsa vakavaraisuutta vaalien ja tappiopuskureita kasvattaen. Nykyinen yrityskoko tuntuu miellyttävän Hakalaa. Hänen ennusteensa tuleville 5 vuodelle on maltillinen.

– Arvioin liikevaihdon kasvavan kutakuinkin tarvikehintojen nousun verran ja henkilöstömäärän pysyvän nykyisellä tasolla.

– Tällä toimialalla on tiettyjä lainalaisuuksia, joita ei sovi unohtaa, ja ne ovat turvallisuus ja kannattavuus. Turvallisuus on asia, josta on huolehdittava joka ainoa päivä. Jokaisella asentajalla on oltava mm. voimassa oleva sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden- sekä ensiapukoulutus ja kortit niitä osoittamassa, muutoin ei ole työmaille asiaa, sanoo Tuomo Hakala.

Urakoitsijan ymmärrystä kannattavuuden edellytyksistä ei voi Hakalan mielestä liikaa korostaa.

– Mielestäni talouspuolen osaamista pitäisi tuoda esille jo alalle tullessa ja opettaa kriteerit, jotta voi pärjätä sähköalalla. Jos urakoitsija tekee jatkuvasti nollatulosta, yritystä ei pystytä kehittämään eikä pitämään henkilöstöstä ja sen osaamisesta huolta, sanoo Hakala.

Hallitut prosessit ja viihtyvä henkilöstö

Sähkö-Äijien toiminnassa prosessien sujuvuus on varmistettu monin tavoin. Toiminnanohjaukseen käytössä on STUL Kohdelaatujärjestelmä. Työmaiden työturvallisuuteen laaditaan kohdekohtaisesti omat järjestelmät. Vakiokäytännöt rakentamiseen, hankintatoimeen, luovutusvaiheeseen ja takuuasioihin ovat yrityksen itse kehittämät.

Henkilöstön työsuhteet ovat pitkiä, mikä kielii viihtyvyydestä ja hyvästä henkilöjohtamisesta. Hakala kehuu henkilöstönsä asennetta ja työmoraalia, mikä osaltaan vaikuttaa pitkiin työuriin.

– Yrittäjän on aina mietittävä kuka mihinkin työhön soveltuu ja tietenkin myös keiden kanssa. Jo urakkalaskentavaiheessa pohdimme paljonkin sitä, ketkä soveltuvat kyseessä olevan kohteen työporukkaan parhaiten, jotta jokainen kykenee hoitamaan oman ”tonttinsa”. Apuja on tietenkin aina toimistolta tarjolla, jos sitä tarvitaan. Minulle on tärkeä myös periaate, että kohdellaan muita yhtä hyvin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.

Hakala pohdiskelee omaa kehittymistään ihmisten johtajana.

– Vuosien saatossa johtamiseni on mielestäni muuttunut ihmisläheisemmäksi, persoonat huomioon ottavaisemmaksi, huumoria unohtamatta.

Hakalan kokemus on, että ammattioppilaitoksista tulevat nuoret eivät ehkä nykyaikana ole niin valmiita työaika- ja työmaakäytäntöihin kuin aikaisemmin.

– Olemme löytäneet tähän apuja oppilaitosten työharjoittelusta. Niiden aikana näemme, kenestä on meidän tyylisemme yrityksen työntekijäksi.

Työmailla muutoksen tuulia

Talotekniikka-alaa on pitkään hiertänyt alisteinen asema rakentamisen prosessissa. Hakala korostaa jämäkkyyttä.

– Jo työmaan alkuvaiheessa on tuotava selvästi esiin oman työn vaatimat erityispiirteet ja työajat. Aikataulun laadinnassa on pidettävä pontevasti puolensa sekä tietenkin reagoitava heti työmaan muiden osapuolien aikatauluviiveisiin.

– Ilokseni olen havainnut, että ainakin isommat rakennusliikkeet ja ammattirakennuttajat ottavat jo aikataulutuksessa huomioon meidät talotekniikkaurakoitsijat. Tekemiselle jätetään enemmän aikaa, sanoo Hakala.

Järjestöstä verkostoja ja oppia

Sähkö-Äijät Oy:n valinnassa Vuoden sähköurakoitsijaksi vaikutti yrityksen esimerkillisyyden lisäksi myös Tuomo Hakalan aktiivinen toiminta sähköurakoitsijaliiton lukuisissa luottamustehtävissä. Hakala on – vain joitakin mainitaksemme – ollut jäsenenä järjestön hallituksessa, vaalivaliokunnassa, työmarkkinaneuvottelukunnassa, johtanut paikallista alueosastoa ja toiminut sen johtokunnassa. Paljon työtä hän on tehnyt myös oppilaitosyhteistyön parissa.

Luottamustoimiin ei Hakalan mielestä voi hakeutua oman edun tavoittelu mielessä. Hänen mukaansa harvinaiseksi käyvä talkoohenki hyödyttää pitkässä juoksussa myös itseä ja omaa yritystä.

– Ajattelen, että mitään et voi järjestöstä saada, jos et jotain sinne itsekin anna. Itsekkäästi toimien sitä kaikkea tietoa ja oppia ei sieltä ehkä saa.

Hakalan terveiset kollegoille ja alaa harkitseville nuorille ovat: ”Tämä on monelle tunneala ja kutsumus…mutta tehdään sitä taloudellisesti kannattavaa!”

Lisätietoja:

Vuoden 2021 sähköurakoitsija
– Toimitusjohtaja Tuomo Hakala, Sähkö-Äijät Oy, puh. 0400 546 247, tuomo.hakala@sahkoaijat.fi