Kuinka hyvin tunnet sähköalan säädökset?

Jäsenkirjeessämme kysyimme, kuinka hyvin tunnet alan säädökset. Oikeat vastaukset väittämiin löydät tästä artikkelista.

1. Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002:

 1. Vikavirtasuojaa voidaan käyttää työskentelyä varten jännitteettömäksi erottamiseen.
  Oikein: SFS 6002 6.2.3.
 2. Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkintansa mukaan virrallisena, kun työssä käytetään vaihtokahvaa ja riittävän hyvin valokaarta kestävää käsinettä.
  Väärin: SFS 6000 7.4.1.
 3. Jännitteettömyyden toteamiseen saa käyttää yleismittaria.
  Oikein: SFS6002 6.2.4.1.
 4. Pienoisjännitteellä ei tarvitse tehdä työmaadoitusta.
  Väärin: SFS6002 6.2.5.2 Ei tarvitse tehdä, ellei järjestelmän oikosulkuvirta ole niin suuri, että siitä aiheutuu vaaraa.
 5. Sähkötyön tekemistä koskeva opastus on ko. kohteen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan vastuulla.
  Väärin: SFS6002 X.8. Koulutusta ja opastusta koskeva vastuu kuuluu työnantajalle. Sähköalan töiden osalta myös sähkötöiden johtajalle.

2. Sähköasennusstandardi SFS6000:

 1. Turvajärjestelmän piirit on suojattava nimellisvirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla.
  Väärin: Ei saa suojata SFS 6000-5 56-560.7.13.
 2. Uusittaessa pesutiloissa vanha rikkoontunut pistorasia, sitä ei tarvitse suojata 30 mA vikavirtasuojalla
  Oikein: Tosin suositeltavaa se on (SFS6000-8 802.701 ja 802.3.1).
 3. Nollaluokan pistorasioiden lisääminen vanhan sähköasennuksen saneerauksen yhteydessä on sallittua vaarattomissa käyttöolosuhteissa.
  Väärin: (SFS6000-8-802.511.1 Lisääminen on kielletty.
 4. Aurinkosähköasennuksissa tasasähköosan pistokytkimien ja liittimien on oltava samaa tyyppiä ja samalta valmistajalta.
  Oikein: (SFS6000 7-712-526.101)
 5. Vikavirtasuojaa voi käyttää myös ylikuormitussuojana.
  Väärin: Vikavirtasuoja toimii vaiheen ja PE:n välisessä viassa vuotovirran seurauksena, ylikuormitusvirta ei laukaise vikavirtasuojaa.

3. Eri aikakausina voimassa olleet vaatimukset:

 1. Ennen vuotta 1995 sai johdon asentaa lämpöeristeen sisään, jos se oli asennettu muoviputkeen.
  Väärin: Johtoa ei ole koskaan saanut asentaa lämpöeristeen sisään edes putkessa lukuun ottamatta läpivientejä.
 2. Nollajohtimen väri muuttui harmaasta vaaleansiniseksi vuonna 1974.
  Oikein: Uudet värisäännöt tulivat voimaan 1.7.1974.
 3. Putketonta uppoasennusta sai alkaa käyttää vuonna 1989.
  Oikein: Muovivaippajohdon asentaminen ilman putkea suoraan rakenteeseen tuli sallituksi 1989.
 4. Maallikoiden käyttämät pistorasiat tuli lisäsuojata enintään 30mA vikavirtasuojilla vuoden 2005 alusta lähtien.
  Väärin: Vaatimus tuli voimaan 31.12.2007.
 5. Vanhan värisäännön aikaan punaista johdinta sai käyttää sekä vaihejohtimena että suojajohtimena.
  Oikein: Punainen oli kumieristeisissä kaapeleissa suojajohtimen väri, mutta koska kiinteässä asennuksessa ei käytetty erillistä suojajohdinta, käytettiin sitä myös jännitteisenä johtimena.