Sähköinen talotekniikka osana rakentamista

Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style
every aspect of this content in the module Design settings and even a
pply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

SÄHKÖISTYS OSANA RAKENTAMISTA
= teksti + (pdf oppaat/ kuvat ja linkit)

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

Liikevaihtokysely

Suhdannekysely

Kannattavuusselvitys

SÄHKÖALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ (missä luonteva paikka?)

ALAN MIELESTÄ (? tarvitaanko, ehdotus: jätetään pois)

OSAAVAN TYÖVOIMAN SAAMISEN TURVAAMINEN
= KOULUTUS

Sähköisen talotekniikan piiriin kuuluvat

  • kiinteistöjen sähkö-, tele- ja turva-asennukset
  • siirto- ja jakeluverkkojen rakentaminen
  • teollisuuden prosessien sähköistys ja
  • kaikkien edellä mainittujen korjaus, huolto ja ylläpito.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on viime vuosina asettunut noin 4,5 miljardiin euroon. Alan yritysten palveluksessa on noin 20 000 asentajaa ja 5 000 toimi-henkilöä.

Alalle tyypillistä on yrittäjävetoisuus;
yritysten keskikoko on melko pieni.

Viranomaismäärykset

Sähköalaa sääntelevät lukuisten eri viranomaisten määrykset ja ohjeet.

Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan yli sata sähköalaan liittyvää lakia, asetusta ja valtioneuvoston sekä eri ministeriöiden päätöstä. Useimmat niistä liittyvät suoranaisesti sähkölaitteiden turvallisuuteen, mutta monia sähköalaa koskevia säädöksiä on työturvallisuuteen, työsuojeluun ja rakennustoimintaan liittyvässä lainsäädännössä.

Asennustoimintaa säätelee Suomessa sähköturvallisuuslaki sekä Työ- ja elinkeinoministeriön päätös sähköalan töistä.

Toiminnan käytännön valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja pätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Pätevät alan yritykset ovat järjestäytyneet Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:een, joka on tytäryhtiöineen merkittävin sähköistä talotekniikkaa käsittelevän tiedon tuottaja ja tarjoaja Suomessa.

INFOGRAAFI VIRANOMAISISTA