Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry palveluyhtiöineen ajaa sähköurakointiyritysten etuja ja edistää niiden liiketoimintaa.
Olemme sähköistysalan merkittävin tiedontuottaja: kehitämme alaa, neuvomme, tiedotamme, koulutamme, tutkimme ja osallistumme alan markkinointiin. Julkaisemme tietotuotteita, lehtiä ja kirjallisuutta alan ammattilaisille, yrityksille ja op­pilaitoksille. Palveluksessamme on 49 alan osaajaa. Toimistomme sijaitsee Espoon Leppävaarassa.

Haemme palvelukseemme

JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖÄ

Pääasiallisiin tehtäviisi kuuluvat jäsenjärjestöjemme KNX-Finland ry:n ja Sähkölämmitysfoorumi ry:n asiamiestehtävät sekä STUL:n jäsenhankintaan, jäsenpalveluihin ja alueosastotoimintaan liittyvät tehtävät.

Olet sähköinsinööri (AMK) tai Sinulla on tehtävään soveltuva muu sähköalan koulutus. Arvostamme kokemus­ta alan suunnittelun, urakoinnin, materiaalikaupan tai opetustoiminnan tehtävistä.

Työssä menestymiseen tarvitset innostunutta otetta sekä hyviä yh­teistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kohtuullista englannin kielen taitoa sekä valmiutta matkustamiseen kotimaassa. KNX-järjestelmän ja/tai sähköisten lämmitysratkaisujen tuntemus sekä ruotsin kielen taito on eduksi.

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja monipuolisen tehtävän, muiden järjestöpäälliköiden sekä eri alojen asiantuntijoidemme tuen.

Lisätietoja tehtävästä antavat Esa Larsén ja Toivo Lötjönen p. 09 547 610.

Lisätietoja STUL ry:stä ja sen palveluyhtiöistä löydät internetsivustoilta stul.fi, sahkoinfo.fi, seti.fi, KNX-Finland ry:stä knx.fi ja Sähkölämmitysfoorumi ry:stä lamminkoti.fi 

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 16.10.2020 mennessä säh­köpostitse osoitteeseen maarit.kumlin@stul.fi  tai postitse osoitteeseen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Maarit Kumlin, PL 55, 02601 ESPOO.