Sähkömessut 2024 käynnissä

Sähkö, valo, tele, AV -ammattilaistapahtuma käynnistyi vilkkaana Jyväskylässä. Tärkeitä teemoja olivat esimerkiksi liikenteen sähköistyminen, energiamurros ja vastuullisuus.

Sähkömessut 2024 STUL

STULin Riikka Friman, Rosa Ristell ja Setin Birgitta Pessi.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on tavattavissa osastolla B322 yhdessä Sähköinfo oy:n ja Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n kanssa. Tapahtuma jatkuu perjantaihin 9.2.2024 saakka.

Osaston henkilökunta kertoo uusimmat kuulumiset Sähköinfon kursseista ja tuotteista, Setin pätevyystuotteista sekä STULin jäseneduista, kuten neuvontapalveluista ja tuotealennuksista. Myös sähköalalle ajankohtaisesta vastuullisuusteemasta herätellään keskustelua kyselyllä.

Alan opiskelijat voivat tutustua tulevaisuuden työnantajiin Sähköteknisen Kaupan Liiton järjestämällä messupolulla. STUL tekee aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjosi messukyydin, lounaat sekä energiajuomat kahden ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille.

Tietoiskuja SFS6002-standardin uudistuksista

Sähköinfon tekninen asiantuntija Henrik Rousku pitää messuilla joka päivä tietoiskuja uudistuvasta sähkötyöturvallisuusstandardista SFS6002. Uudistuksen ajurina toimii esikuvastandardi EN 50110-1:n muutos kesällä 2023.

Dramaattisista muutoksista ei ole kyse. Puheenvuoroissaan Rousku porautuu etenkin kansallisen liitteeseen X, joka uudistuu kokonaan. Liitettä selkeytetään, tulkinnanvaraisuudet poistetaan ja siihen on tulossa joitakin olennaisia muutoksia.

Rousku on mukana päivitystä valmistelevassa komiteassa ja toivottaa kysymykset ja kommentit tervetulleeksi.

Henrik Rousku kertoo SFS6002-standardin uudistuksista Sähkömessuilla.

Liikenteen sähköistymisestä ja energiamurroksesta

Sähkömessujen ensimmäisessä keynote-puheenvuorossa Kempowerin Timo Kenttälä käsitteli liikenteen sähköistymisen ja latausinfran tilannetta. Kevyiden ajoneuvojen osalta muutos on jo pitkällä, mutta esimerkiksi pitkän matkan järeä kuljetuskalusto, vesiliikenne ja lentokoneet vaativat vielä lataustehojen kasvua.

Asta Autelo Granlund oy:stä pohti omassa puheenvuorossaan energiamurrosta ja kiinteistöjen toimintaa. Lisääntyneen tuulivoiman myötä nollahintaisten tuntien määrä tulee kasvamaan, ja myös kalliit tunnit lisääntyvät. Autelon mukaan hinnan tulisi ohjata kulutusta ja kiinteistöjen olisi aika siirtyä joustavaan markkinaan. Kiinteät hinnat, ennustamisen vaikeus ja ajureiden puute kuitenkin hidastavat muutosta.

Tulevina päivinä puheenvuoroissa käsitellään muun muassa tekoälyä, kyberturvallisuutta, sähkön hintavaihteluita ja vihreää siirtymää.

Tervetuloa tapaamaan STULia, Sähköinfoa ja Setiä osastolle B322 myös torstaina ja perjantaina. Osallistuminen tapahtumaan on ilmaista. 

Sähkömessut 2024 Sähköinfon tuotteet