Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön edistämispalkinnot ja stipendit – hae 2.10.2023 mennessä

SÄHKÖISTYSALAN EDISTÄMISPALKINTO, 6 000 €

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö julistaa haettavaksi vuoden 2023 sähköistysalan edistämispalkinnon.
Sähköistysalan edistämispalkinto voidaan myöntää yritykselle, yhteisölle, oppilaitokselle tai yksityiselle henkilölle.
Katso palkinnon myöntämisen kriteerit ja hakuohjeet.

SÄHKÖ- JA TELEALAN HYVÄ OPINNÄYTETYÖ -STIPENDI, 500-1500 €

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö julistaa haettavaksi vuoden 2023 sähkö- ja telealan Hyvä opinnäytetyö -stipendin.
Stipendi on tarkoitettu haettavaksi ammattikorkeakouluissa, korkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa.
Stipendiä koskevan esityksen voi tehdä joko oppilaitos (työtä ohjaava opettaja) tai opiskelija itse.
Lue lisää stipendistä ja hakuohjeista.

SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN YLIOPISTOSTIPENDI, 2 000 €

Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahasto julistaa haettavaksi vuoden 2023 sähköisen talotekniikan -yliopistostipendin.
Nimikkorahastosta myönnetään stipendejä korkeatasoisille sähköistä talotekniikkaa käsitteleville diplomitöille tai kokonaisuutena erinomaisista sähköisen talotekniikan DI-opinnoista.
Lue lisää yliopistostipendistä ja hakuohjeista.

LÄHETÄ HAKEMUS 2.10.2023 MENNESSÄ

Edistämispalkinnon ja stipendien hakemukset pyydetään lähettämään 2.10.2023 mennessä säätiön asiamiehelle:

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö,
Asiamies, VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO, inka-liisa.ahokas@stul.fi