Ra­ken­nusa­lan töi­tä kos­ke­vat yleiset ku­lut­ta­ja­so­pi­museh­dot REYS- ja RYS-ehdot sekä ehtoihin liittyvät tarjous- ja sopimuslomakkeet ja kuluttajan kanssa tehtävä laskutyösopimus on julkaistu päivitettynä

Rakennusalan järjestöt neuvottelivat 1990-luvulla yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998 -ehdot sekä laativat näihin urakoihin tarjous- ja sopimuslomakkeet. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies tarkisti ja hyväksyi tuolloin ehdot sekä sopimuslomakkeet. Näissä sopimusehdoissa on huomioitu kuluttajansuojalain pakottavat säännökset.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on yhdessä LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n ja Kattoliitto ry:n kanssa päivittänyt Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 lomakkeineen sekä edellä mainittujen järjestöjen lisäksi Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998 lomakkeineen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies on tarkistanut ja hyväksynyt muutokset. REYS-8 ja RYS-9 ehdot perustuvat pääosin kuluttajansuojalain rakennusurakoita ja kuluttajapalveluksia koskevien 8 ja 9 luvun säännöksiin. Nämä kuluttajansuojalain luvut ovat pääosin säilyneet ennallaan, joten ehdoissakaan ei ole suuria muutoksia. Samoin lomakkeiden nimet ovat säilyneet päivityksissä ennallaan.

STUL:ssa on päivitetty lomake myös laskutyösopimuksen laskutyönä kuluttajan kanssa tehtäviin sähköasennustöihin. Tämä sopimuslomake on alun alkaenkin ollut Sähköinfo Oy:n tuottama oma lomake.

Sähköurakoitsija voi ladata kuluttajakaavakkeet maksutta osoitteista: 

www.loydasahkomies.fi/sopimuslomakkeet

www.stul.fi/tyokalupakki/ (kirjautumalla STULin jäsensivuille).

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisee REYS- ja RYS-ehdot myös omilla verkkosivuillaan.

Uudistuksesta on kerrottu myös kilpailu- ja kuluttajanviraston verkkosivuilla ajankohtaistiedotteella:

Lisätietoa muutoksista ja sopimuslomakkeista saat Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sari Rissanen, puh. 041 453 4074,  sari.rissanen@stul.fi tai lakiasiat@stul.fi.