Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998, uudistaminen käynnistyi

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998, uudistamista koskevat rakennuttaja- ja urakoitsijajärjestöjen väliset neuvottelut ovat käynnistyneet.

STUL ry osallistuu ehtoja uudistavaan työryhmään. Työryhmän muita jäseniä ovat rakennuttajia edustava Rakli ry ja rakennusalan yrityksiä edustava Rakennusteollisuus RT.

YSE-ehdot on tarkoitettu rakennusurakoiden sopimussuhteiden hallintaan tilaajien ja urakoitsijoiden välillä. Ne uudistettiin viimeksi vuonna 1998.

Uudistuksessa tarkastellaan toimintaympäristön kehittymisen sekä osapuolten yhdessä toteamien muutostarpeiden vaikutuksia ehtoihin. Neuvotteluissa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa urakan sisältö- ja aikataulumuutoksia sekä osapuolten yhteistoimintaa koskevat ehdot. Pyrkimyksenä on selkeyttää YSEä ja erityisesti sen tulkintaepäselvyyksiä aiheuttavia kohtia ja siten parantaa rakentamisen sujuvuutta ja tuottavuutta.

Lisätietoa:
Marko Utriainen
Toimitusjohtaja
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
marko.utriainen@stul.fi
050 335 4236