Poliittisia työtaisteluita ydin- ja vesivoimalaitoksissa ajanjaksolla 14.2.-16.2.2024

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 7.2.2024 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista.

Ilmoituksen mukaan työnseisausten kohteena ovat kaikki Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksilla tehtävät työt Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksissa sekä Kemijoki Oy:n, Pohjolan Voima Oy:n, Tornionlaakson Voima Oy:n kaikissa vesivoimalaitoksissa sekä Fortum Power and Heat Oy:n Oulujoen vesistön vesivoimalaitoksissa.

Työnseisaukset koskevat laitoskohtaisesti vaihdellen työvuoroja, jotka alkavat 14.2.2024 klo 00.00 ja 16.2.2024 klo 23.59 välisenä aikana.

Työseisausten voimalaitoskohtaiset toimeenpanoajankohdat ilmenevät Sähköalojen ammattiliiton liitteenä olevasta työtaisteluilmoituksesta.

Myös varallaolo yllä mainituissa kohteissa on ilmoitettuina ajankohtina työnseisausten piirissä.

Työnseisauksen alaisilla toimipaikoilla on lisäksi voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkaa 11.2.2024 klo 12.00 ja päättyy 15.2.2024 klo 23.59.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

STTA kehottaa jäsenyrityksiään olemaan viipymättä yhteydessä tilaajien edustajiin ilmoitettujen työnseisausten takia.

Lisätiedot stta@stta.fi, puhelin 09 547 610