Poliittisia työtaisteluita elintarviketeollisuudessa ajanjaksolla 11.2.-16.2.2024

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 7.2.2024 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista.

Työnseisausten toimeenpanoajankohta vaihtelee tuotantolaitoskohtaisesti ajalla 11.2.2024 kello 20.00 – 16.2.2024 kello 00.59.

Työnseisausten kohteet ja tarkat toimeenpanoajankohdat ilmenevät liitteenä olevasta Sähköalojen ammattiliiton työtaisteluilmoituksesta.

Työnseisausten piirissä edellä mainituissa kohteissa ovat kaikki työt, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta työehtosopimuslain (työnantajajärjestöjen jäsenyritykset) tai työehtosopimuksen yleissitovuuden nojalla.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Työnseisaukset liittyvät Suomen elintarviketyöläisten liiton samoissa kohteissa kyseisinä ajankohtina toimeenpanemiin poliittisiin työtaisteluihin.

STTA kehottaa jäsenyrityksiään olemaan viipymättä yhteydessä tilaajien edustajiin ilmoitettujen työnseisausten takia.

Lisätiedot stta@stta.fi , puhelin 09 547 610