Poliittinen työtaistelu 14.2.-17.2.2024 logistiikkakeskuksissa Keravalla ja Sipoossa

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 8.2.2024 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista.

Työnseisaukset alkavat 14.2.2024 kello 05.00 ja päättyvät 17.2.2024 kello 04.59.

Jos työvuoro on alkanut edellä mainittua työnseisauksen päättymisajankohtaa aikaisemmin, päättyy työnseisaus kuitenkin vasta kyseisen työvuoron päätyttyä.

Työnseisaukset koskevat Broman Logistics Oy:n Keravan logistiikkakeskuksessa ja Inex Partners Oy:n Sipoon logistiikkakeskuksessa tehtäviä töitä, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta työehtosopimuslain (työnantajajärjestöjen jäsenyritykset) tai työehtosopimuksen yleissitovuuden nojalla.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Sähköalojen ammattiliiton ilmoitus työtaisteluista liitteenä.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Työnseisaukset liittyvät Palvelualojen ammattiliitto PAM:in samoissa kohteissa kyseisinä ajankohtina toimeenpanemiin poliittisiin työtaisteluihin.

STTA kehottaa jäsenyrityksiään olemaan viipymättä yhteydessä tilaajien edustajiin ilmoitettujen työnseisausten takia.

Lisätiedot stta@stta.fi, puhelin 09 547 610