Poliittinen työnseisaus Oy Ahlholmens Kraft Ab:n Pietarsaaren voimalaitoksessa 14.2.-16.2.2024

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 9.2.2024 ilmoituksen poliittisesta työnseisauksesta.

Työnseisaus koskee Oy Ahlholmens Kraft Ab:n Pietarsaaren voimalaitoksessa tehtäviä töitä, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta työehtosopimuslain (työnantajajärjestöjen jäsenyritykset) tai työehtosopimuksen yleissitovuuden nojalla.

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.2.2024 klo 00.00 ja 16.2.2024 klo 23.59 välisenä aikana.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Sähköalojen ammattiliiton ilmoitus työtaisteluista liitteenä.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

STTA kehottaa jäsenyrityksiään olemaan viipymättä yhteydessä tilaajan edustajiin ilmoitettujen työnseisausten takia.

Lisätiedot stta@stta.fi, puhelin 09 547 610