OIKAISU STULin sivuilla (1.12.2022) julkaistuun juttuun Tele- ja jakamotilojen lukitusmuutoksista Turun seudulla

Jutussa kerrottiin virheellisesti, että Turku Energia on tilannut lukitusmuutoksen kaikkiin oman alueensa avainsäilöihin. Näin ei ole, vaan kiinteistön omistaja vastaa säilöjen lukitusten (putkilukkojen) tilaamisesta Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n alueella.

Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot Oy on ottanut käyttöön uuden lukitusjärjestelmän, jota käytetään mm. avainsäilöissä. Lukoston sekä käyttäjien hallinnointi on Turku Energian hallussa, mutta toisin kuin uutisessa todettiin, Turku Energia EI ole tilannut lukitusmuutosta mihinkään oman alueensa avainsäiliöihin. Säilöjen lukitusten (putkilukot) tilaaminen on siis kiinteistön omistajan vastuulla. Verkkopalveluehtojen mukaan liittyjän on huolehdittava jakeluverkonhaltijan viivytyksettömästä pääsystä verkonhaltijan laitteistoille, eli käytännössä mittauskeskuksille.

Lisätietoja:
Juho Uurasjärvi | Käyttöpäällikkö
Turku Energia Sähköverkot Oy
juho.uurasjarvi@turkuenergia.fi