Nimityksiä ja organisaatiomuutoksia STULissa

Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liiton organisaatiota kehitetään vahvistamalla jäsenyhteistyötä edelleen. Nimitysten ja organisaatiomuutoksen tavoitteena on keskittää osaamista laadukkaan palvelun takaamiseksi. Muutosten yhteydessä vahvistetaan lakipalveluita sekä aktivoidaan jäsen- ja asiakasyhteistyötä.  Samalla panostetaan järjestön strategiseen kehittämiseen. Muutokset astuvat voimaan 1.5.2024. 

Sari Rissanen

Esa Larsénin eläköityessä 31.8. Sari Rissanen on nimitetty STULin lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.5.2024 alkaen. Uudessa tehtävässään hän johtaa STULin Laki- ja työsuhdeasiat –tiimiä. Sari raportoi STULin toimitusjohtaja Marko Utriaiselle. Esa Larsén on nimitetty senior advisoriksi ajaksi 1.5. – 31.8.2024. Tehtävässään hän tukee STULin Laki- ja työsuhdeasiat -tiimiä uusien vastuiden haltuunotossa. Päivitetyssä organisaatiossa lakiosasto keskittyy laki- ja työsuhdeasioihin.

”Valitsemalla lakiasiainjohtajan tiimimme sisältä varmistamme, että jäsentemme suuresti arvostamat laki- ja työsuhdepalvelut jatkavat kehittymistään siltä vahvalta pohjalta, joka Esan johdolla on rakennettu. Haluankin kiittää Esaa hänen esimerkillisestä työstään sähköalan laki- ja työsuhdeosaamisen tason ja käytäntöjen kehittämisestä niiden nykyiselle tasolle”, toteaa STULin toimitusjohtaja Marko Utriainen.

Organisaatiomuutosten yhteydessä tehostetaan myös alueosastojen toimintaa, myyntiä ja järjestön kehittämistä. Jukka Aro jatkaa STULin ja Sähköinfon myynti- ja ICT-johtajana, ja uudessa organisaatiossa hänen vastuulleen siirtyvät myös jäsensuhteet ja alueosastotoiminta sekä oppilaitosyhteistyö ja sen kehittäminen. Arto AvovaaraAntti Lumirae ja Mauri Moilanen nimitetään aluepäälliköiksi ja he siirtyvät raportoimaan Jukalle. Myös Keijo Ukkonen jatkaa aluepäällikkönä Uudenmaan alueen osalta. Päätehtävänään hän keskittyy työsuhdeneuvontaan asiamiehenä STULin Laki- ja työsuhdeasiat -tiimissä raportoiden Sari Rissaselle. Johannes Finne toimii Jukan tiimissä myyntipäällikkönä vastuullaan yhteistoimintajäsenet, kumppanuudet ja mediamyynti.

Uudessa organisaatiossa alueet jakautuvat seuraavasti:

  • Arto Avovaara, aluepäällikkö: Päijät-Häme, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
  • Antti Lumirae, aluepäällikkö: Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi
  • Mauri Moilanen, aluepäällikkö: Kaakkois-Suomi, Kainuu, Pohjois-Suomi, Lappi
  • Keijo Ukkonen, aluepäällikkö: Uusimaa             

Toivo Lötjönen keskittyy järjestön strategiseen kehittämiseen. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat mm. jäsenjärjestötyön ja valiokuntatyön strateginen kehittäminen ja järjestön kannanotot. Toivo raportoi STULin viestintä-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Riikka Frimanille.

STUL konsernin teknisenä johtajana jatkaa Esa Tiainen ja talousjohtajana Sami PilkkikangasOlli Vitikka jatkaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n toimitusjohtajana.

”Organisaatiomuutosten tavoitteena on vahvistaa palveluita ja aktivoida jäsen- ja asiakasyhteistyötä.  Samalla vahvistetaan järjestön strategista kehittämistä”, toteaa Marko Utriainen.