Kolmipäiväinen poliittinen työtaistelu keskeyttää sähköistystyöt yli 300 teollisuuden kohteessa 14.2.-16.2.2024

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 6.2.2024 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista. Ilmoitetut työnseisaukset alkavat 14.2.2024 klo 00.00 ja päättyvät 16.2.2024 klo 23.59.

Ilmoituksen mukaan työnseisausten piirissä ovat kaikki Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksilla tehtävät työt liitteessä ilmenevissä yli 300 teollisuuden kohteessa.

Liitteessä lueteltujen kohteiden lisäksi ilmoitettu työnseisaus koskee Caverion Suomi Oy:n ja Caverion Industria Oy:n osalta Teollisuusliiton teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimuksen alaisia töitä.

Työnseisausten piirissä ovat kaikki edellä manituissa kohteissa tehtävät sähköistystyöt, joissa sovelletaan jotakin edellä mainituista työehtosopimuksista joko työehtosopimuslain (työnantajajärjestöjen jäsenyritykset) tai työehtosopimuksen yleissitovuuden nojalla.

Työnseisausten ulkopuolella ovat lisäksi hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Liitteenä Sähköalojen ammattiliiton ilmoitus poliittisista työnseisauksista

STTA kehottaa jäsenyrityksiään olemaan viipymättä yhteydessä tilaajien edustajiin ilmoitettujen työnseisausten takia.

Lisätiedot stta@stta.fi , puhelin 09 547 610