Energiateollisuuden sähkötilastot 2019: Sähköntuotannon päästöt laskivat viime vuonna 23 prosenttia

Päästökauppa ohjaa tuotantoa uusiutuviin ja päästöttömiin energialähteisiin  

Energiateollisuus ry:n tänään julkaisemat sähköntuotannon vuositilastot osoittavat, että sähköntuotannon päästöt ovat laskeneet vuoden 2019 aikana 23 prosenttia ja ovat nyt alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin.  

– Tärkein syy päästöjen vähenemiseen on sähkön erillistuotannon romahdus lähes puoleen edellisen vuoden tasosta, ja samalla fossiilisten käytön väheneminen erillistuotannon sisällä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
– Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa laski 52%, turpeen vastaavasti 48%.
 

Erillistuotantoon luetaan fossiilisilla ja turpeella tuotettu sähkö silloin, kun samalla ei tuoteta (myös) lämpöä. Jos tuotetaan myös lämpöä, kyse on yhteistuotannosta, eli CHP:sta. Sen tuotanto pysyi vuonna 2019 edellisen vuoden tasolla, mutta turpeen osuus polttoaineena laski hieman hakkeen hyväksi. Yhteistuotannon volyymi perustuu talvikuukausien lämpöenergian tarpeeseen. 

– Päästökauppa on todella alkanut vaikuttaa siihen, miten energiaa tuotetaan, Leskelä toteaa.
– Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei enää ole kannattavaa, ja ne poistuvat tuotannosta sitä mukaa kuin uutta kapasiteettia saadaan tilalle. Lupaavimmat näkymät uusille investointipäätöksille ovat sähköntuotannon osalta tuulivoimassa, Leskelä jatkaa.  

Hiilen osuus kaikesta sähköntuotannosta laski yhdeksästä seitsemään prosenttiin ja turpeen viidestä neljään prosenttiin. Tuulivoiman osuus on vuositasolla asettunut nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi fossiilisten yläpuolelle.   

Tuulivoima saavutti uuden vuosituotantoennätyksen 6,1 TWh. Tuulivoiman suhteellinen osuus nousi kuitenkin vain vähän. Isompi lisäys on odotettavissa vuoden 2020 aikana, sillä vaikka vuonna 2019 avattiin yhteensä 79 uutta tuulivoimalaa, niiden tuotanto ei vielä näy täysimääräisesti tilastoissa. Vuoden 2020 aikana uusien investointien määrä tulee vielä nousemaan tämänvuotisesta.  Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli 9 % ja nousee edelleen tulevina vuosina.  

 • Sähkön kokonaiskulutus oli 86 terawattituntia. Kulutus laski vuoden 2019 aikana 1,5 terawattituntia. Kulutuksen väheneminen johtuu teollisuuden volyymin laskusta. Metsäteollisuuden vaikutus teollisuuden kulutuksen vähenemiseen oli suurin, noin 60 %. Kotitalouksien sähkönkulutus nousi hieman, 0,2 TWh. Teollisuus käyttää 46% kaikesta sähköstä.   
 • Päästöttömän sähköntuotannon osuus oli ennätyksellisesti 82%, uusiutuvien 47% ja kotimaisten 51 %
 • Suomi on edelleen tuontisähkön varassa. Sähköntuonnin osuus oli 23 % kulutuksesta. Sähköä tuotiin eniten Ruotsista.
   
 • Sähkön tukkuhinta laski vajaat kuusi prosenttia pohjoismaisen sähköpörssin NordPoolin julkaisemien tilastojen mukaan. Tukkuhintaa maksavat teollisuus ja energiayhtiöt. Kotitalouksien maksama sähkönhinta riippuu sähkösopimuksista. Niihin pörssisähkön hinnanmuutokset heijastuvat hitaammin.
   
 • Sähkön kulutushuippu oli 28.1. 2019 aamulla klo 8-9, jolloin sähköä kului yhteensä 14 723 megawattia. Koko tammikuun sähkönkulutus oli historian korkeimpia.
   
 • Ostovoimakorjattu sähkönhinta oli Suomessa kolmanneksi halvin Euroopassa.  

 Sähkön tuotantomuodot 2019, prosenttia kotimaisesta tuotannosta  

 • Ydinvoima 35 %  
 • Vesivoima 19 % 
 • Biomassa 18 %  
 • Tuuli 9 %  
 • Kivihiili 7 %
 • Maakaasu 6 % 
 • Turve 4 % 
 • Jäte, aurinko ja öljy yhteensä <2 %  

Lisätietoja:
– Jukka Leskelä, puh.   050 593 7233

Linkki julkaistuihin tilastoihin:
https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/energiateollisuuden_sahkotilastot_2019_sahkontuotannon_paastot_laskivat_viime_vuonna_23_prosenttia.html#material-view